Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

10 jen

Kòmantè koupe sou June 10
Refleksyon

Ki sa ki yon kè mizèrikòd? Se yon kè ki boule pou tout kreyasyon an, pou limanite, pou zwazo yo, pou bèt yo, ak pou tout sa ki egziste. Grasa mizèrikòd fò ak veyeman ki kenbe kè yon moun konsa, ak gwo konpasyon konsa, kè a imilye e yon moun pa ka sipòte tande oswa wè okenn blesi, ti kras oswa lapenn nan nenpòt ki nan kreyasyon an. Pou rezon sa a, yon moun konsa toujou priye menm pou bèt yo, pou ènmi laverite yo, ak pou moun ki fè l mal, pou yo pwoteje yo epi resevwa mizèrikòd poutèt gwo konpasyon ki boule san mezi nan yon kè ki nan kè yo. resanblans Bondye.
Sen Izarak lavil Niniv

Lapriyè

Benediksyon pou moun ki gen mizèrikòd paske yo pral jwenn mizèrikòd.

Aksyon

Konsidere monn polarize kote n ap viv la. Konsidere pwòp peyi nou. Ki pwennvi jeneral sou mizèrikòd nan ka espesifik? Ki kote gen bezwen mizèrikòd ak konpasyon? Ki opinyon pwòp ou yo? Ki jan w ka travay pou w devlope yon kè ki gen mizèrikòd?

Lekti Sigjere

Men, ale epi aprann sa sa vle di: 'Mwen vle mizèrikòd, pa sakrifis.
Matye 9:13 

Moun ki gen mizèrikòd fè byen pou pwòp nanm li, Men, moun ki mechan an boulvèse pwòp kò li.
Pwovèb 11:17

Yon ti kras mizèrikòd fè mond lan mwens frèt ak plis jis.
Pap Francis

De zèv mizèrikòd fè yon moun lib: padone epi w ap jwenn padon, epi bay epi w ap resevwa.
Saint Augustine

Mwen te toujou jwenn mizèrikòd bay plis fwi pase jistis strik.
Abraham Lincoln

Ou pa ka ansent, ni mwen pa kapab, nan etranj terib nan mizèrikòd Bondye a.
Graham Greene

Prizon ki pi mizerab nan mond lan Se prizon nou fè pou tèt nou lè nou refize montre pitye.
Warren Wiersbe

Moun ki san pitye a se sètènman yon nonm ki pa gen benediksyon. Senpati li yo tout seche; li aflije ak yon lajònis kwonik, epi li ap viv timidman ak fè nwa nan yon ti twou etwat rat nan defyans.
EH Chapin

Mercy koute - vrèman koute, ak enterè ak enkyetid - Lè sa a, souri, epi lonje men l.
 JM DeMatteis

Se mizèrikòd, se pa jistis oswa kouraj oswa menm ewoyis, ki pou kont li ka defèt sa ki mal.
Pyè Kreeft

Mizèrikòd, detache ak Jistis, ap grandi san pitye.
CS Lewis