Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

14 jen

Kòmantè koupe sou June 14

Refleksyon

Nou vin gen ladrès pou evite pratikman tout entèraksyon ak moun nou pa dakò...nou gen engredyan yo pou yon kilti polarize pa pèsepsyon ke nou se bon ak vètye, pandan ke yo se inimen ak sa ki mal. Pwofesè lalwa John A. Powell...rele sa "othering" e li montre ke li mennen nan rayisman ak diskriminasyon. Men, nan okazyon an enpè ke moun yo ekspoze youn ak lòt kòm moun ... lòt se difisil a kenbe. Epi se moman sa a ki ra lè konpasyon ak senpati moun ka pete.
Arthur C. Brooks

Lapriyè

Yonn renmen lòt menm jan mwen te renmen nou.

Aksyon

Èske ou jwenn ou menm "othering"? Ki jan ou ka chanje sa a?

Lekti Sigjere

Pi wo pase tout, renmen youn lòt pwofondman, paske lanmou kouvri yon foul moun nan peche.
1 Pyè 4:8

My command is this: Love each other as I have loved you.
Jan 15:12


Lanmou pou Bondye ak lanmou pou pwochen se inséparabl. Yo se de kote nan menm pyès monnen an: viv ansanm yo se vrè fòs kwayan yo!
Pap Francis

Nan nivo ki pi fondamantal, pratik chak jou pou yo te ak lòt moun se pratik pou renmen frè parèy la kòm pwòp tèt ou. 
Barbara Brown Taylor

Lè nou kite panse prensipalman sou tèt nou ak pwòp pwòp tèt nou prezèvasyon nou, nou sibi yon transfòmasyon vrèman ewoyik nan konsyans.
Joseph Campbell

Okenn ras imen pa siperyè; pa gen lafwa relijye ki enferyè. Tout jijman kolektif yo mal. Se rasis sèlman ki fè yo.
Elie Wiesel

Nou tout diferan, ki se gwo paske nou tout inik. San divèsite lavi ta trè raz.
Catherine Pulsifer

Nou jwenn rekonfò nan mitan moun ki dakò ak nou - kwasans nan mitan moun ki pa fè sa.
Frank A. Clark


Ann envite youn lòt antre. Petèt lè sa a nou ka kòmanse pè mwens, fè mwens sipozisyon ki mal, kite ale nan prejije ak estereyotip ki san nesesite divize nou. 
Michelle Obama

Plis mwen vin granmoun, plis mwen kwè ke pi gwo jantiyès la se akseptasyon.
Christina Baker Kline

Premye etap la nan direksyon chanjman se konsyans. Dezyèm etap la se akseptasyon. 
Nathaniel Branden

Mwen panse ke li enpòtan sonje ke Krisyanis te baze sou renmen ak tolerans ak padon ak akseptasyon. 
Kristin Chenoweth