Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 jen

Kòmantè koupe sou June 15

 

Refleksyon

Lapriyè pa fè nou mwens konsyan de sikonstans lavi a. Li fè nou menm plis konsyan pase nou te janm te anvan. Poukisa? Paske kounye a nou wè mond lan menm jan Bondye wè mond lan. Nou tande rèl pòv yo menm jan Bondye tande rèl pòv yo. Nou gen mwens vlope nan tèt nou, nou pi konsyan de bezwen lòt moun, nou pa plis santre sou tèt nou pase tout tan... Nou kòmanse wè tèt nou pi plis ak plis kòm yon manm nan kominote imen an olye ke kòm yon inik endividi endepandan. Nou konnen kounye a nan yon fason nou pa t janm reyalize anvan ke nou pa yon mond pou tèt nou.
Joan Chittister

Lapriyè

Bondye mennen moun ki enb yo nan sa ki dwat, epi li anseye yo chemen an.
Sòm 25:9

Aksyon

Èske lapriyè ou fè ou pi ouvè a lòt moun? Èske ou wè tèt ou kòm yon manm nan kominote imen an pa nan yon sèl gwoup? Kòm yon rezilta, èske w panse plis enklizif ak konpasyon? Ki jan sa a reflete nan lavi ou?

Lekti Sigjere

Se pou w konplètman enb ak dou; pran pasyans, kenbe youn ak lòt nan renmen.
Efezyen 4:2

Pa fè anyen ak anbisyon egoyis oswa vanite. Olye de sa, nan imilite bay lòt moun plis pase tèt nou, pa gade nan pwòp enterè pa nou men chak nan enterè lòt yo.
Filipyen 2:3-4

Yon lapriyè ki pa mennen w nan aksyon pratik pou frè w oswa sè w—pòv la, malad, moun ki bezwen èd, yon moun ki nan difikilte — se yon priyè esteril ak enkonplè.
Pap Francis

Li klè ke li pa lapriyè, ki, lwen soti nan leve tèt li bay Bondye, mande pou Bondye va bese tèt li sou li, epi ki itilize lapriyè pou pa souke moun nan nou vle sa Bondye vle, men sèlman pou konvenk Bondye. pou nou vle sa moun ki nan nou an vle.
Toma Aquinas

Chak fwa nou priye orizon nou an chanje. Atitid nou anvè bagay sa yo chanje, pa pafwa men chak fwa, e bagay ki etonan se ke nou pa priye plis.e.
Oswald Chambers

Lapriyè se kòmansman ak fen, sous la ak fwi a, nwayo a ak kontni an, baz la ak objektif tout fè lapè.
 Henri Nouwen

Fonksyon lapriyè se pa enfliyanse Bondye, men pito chanje nati moun k ap priye a.
Soren Kierkegaard

Lapriyè se soufle lespri lèzòm ak respire lespri Bondye.
Edwin Keith

Se pa pozisyon kò a men atitid kè a ki enpòtan lè nou priye.
Billy Graham

Lapriyè pa jis chanje bagay yo – li chanje nou. Si nou dilijan nan chèche Bondye, dousman ak siman nou vin pi bon moun.
Joyce Meyer

Mwen kwè ke nou tout konekte. Mwen kwè nan enèji pozitif. Mwen kwè nan pouvwa lapriyè. Mwen kwè nan mete bon deyò nan mond lan. Apre sa, mwen kwè nan pran swen youn ak lòt.
Harvey Fierstein

Lapriyè lapriyè ka defini kòm renmen pwochen nou sou jenou nou.
Charles Be