Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 jen

Kòmantè koupe sou June 16

Refleksyon

Baz kominote kretyen kòm eritaj Jezi a se enklizyon ak akseptasyon. Pandan lavi l, sa te evidan nan pratik li te fè nan di Bondye mèsi. Jezi te byen li te ye e li te kritike tou pou manje enklizif li yo. Kit se te manje 5000 oswa yon dine nòmal tout moun te akeyi. Pa te gen okenn kondisyon pou patisipasyon. Moun k ap kritike l yo te mande: “Poukisa li manje ak pèseptè kontribisyon yo ak moun k ap fè peche?” Enklizivite Jezi ak swen pou lòt moun te senbolize pa repa pataje, Se te siy rèy Bondye a ki, kontrèman ak nòm yo kiltirèl stratifye nan epòk la, enkli tout ak cheri tout moun san okenn eksepsyon. Narasyon levanjil la di nou anvan lanmò li, li te mande disip li yo pou yo kontinye pratik sa a nan memwa li. Yo di nou tou ke yo te fè sa e ke yo te rankontre l 'nan "kase pen an". Nan premye kominote kretyen an, pratik sa a te mete aksan sou inite lavi ki santre nan lanmou ak konpasyon Jezi.

Lapriyè

Fè sa nan memwa mwen.
Lik 22:19

Aksyon

Reflechi sou lanmou enklizif Jezi a. Konsidere temwen manje sa yo nan kilti epòk li a. Reflechi sou pawòl li yo ki te toujou chwazi moun pase pratik, ak padon pase kondanasyon. Reflechi sou sa w wè ak tande temwen nan sèk kretyen yo kounye a. Pou site yon fraz: Ki sa Jezi ta fè?

Lekti Sigjere

Lè Jezi rive nan plas la, li leve je l ', li di l', "Zake, desann imedyatman. Mwen dwe rete lakay ou jodi a. “Se konsa, li desann imedyatman epi li akeyi l ak kè kontan. Tout pèp la wè sa, yo pran bougonnen, li ale pou l envite yon moun k ap fè sa ki mal. Men, Zache leve, li di Seyè a: -Gade, Seyè! Kounye a, m ap bay pòv mwatye nan byen m yo, e si m te twonpe yon moun nan yon bagay, m ap remèt lajan kat fwa sa a.” Jezi di l: “Jodi a, delivrans lan rive nan kay sa a, paske nonm sa a. , tou, se yon pitit gason Abraram.
Lik 19:6-10

Paske gen yon sèl pen, nou menm ki gen anpil moun nou fè yon sèl kò, paske nou tout manje nan yon sèl pen.
1 Korentyen 10:17

Ekaristik la, byenke li se plenitid lavi sakreman, se pa yon pri pou moun ki pafè, men se yon medikaman pwisan ak nouriti pou moun ki fèb yo. Konviksyon sa yo gen konsekans pastoral ke nou rele pou nou konsidere ak pridans ak odas. Souvan, nou aji kòm abit gras olye ke fasilitatè li yo. Men, Legliz la se pa yon peyaj; se kay Papa a, kote gen plas pou tout moun, ak tout pwoblèm yo.
Pap Francis, Evangelii Gaudium

Ekaristik la se pa rekonpans sen yo, men pen pechè yo.
Pap Francis

Gen yon tandans twoublan nan legliz nou yo jodi a. Senpleman mete, nou wè anbrase nan legliz nou yo vin mwens-e-mwens enklizif. Plis ak plis, legliz nou yo ap mande yon pite ak eksklizivite pa mande pa Jezi nan Levanjil yo. Vreman vre, mo 'enklizivite' a souvan rejte byen fasil kòm yon pati nan ethos 'Mwen se espirityèl men pa relijye', kòmsi yo te enklizif se yon kalite bagay ki lejè, Nouvo Laj, olye ke yon demann santral nan Disip kretyen li menm.
Fr. Ron Rolheiser, OMI

Fòmasyon Jezi sou tab la ak moun ki te depòte yo nan sosyete a, li te manje avèk yo kòm yon zanmi, te reprezante eskandal enklizif la pou epòk li a, paske li te envite lòt moun ki te rejte yo nan yon repa. Anplis, divizyon tab sa a te vin tounen yon senbòl yon resepsyon mesianik, kote tout moun t ap fete ansanm ak lajwa, e yon précurseur nan Sentsèn ekaristik la. Kidonk, envitasyon Jezi te fè moun andeyò yo pou vin jwenn li kòm zanmi bò tab la te vin tounen yon parabòl amitye Bondye ak limanite: Bondye Jezi a se li menm ki envite nou sou tab pou nou manje ansanm antanke zanmi.

Sallie McFague

Pou Jezi, sanble pa gen okenn dout sou lefèt ke tab la te dwe toujou louvri. Okenn rezon pa t dwe eskli... Nan tout zèv yo bay Jezi nan levanjil la, sa a ta ka pi revolisyonè a. Ak entansyon an klè klè: enklizif radikal ak otonòm mityèl. Pa gen okenn moralizasyon oswa sijesyon pou fè tout moun sa yo dezobeyisan chanje fòm yo. Nou rankontre yon etik nan swen, mityalite, otonòm, ak renmen enkondisyonèl nan nwayo li yo.
Diarmuid O'Murchu

Refize kominyon ak politisyen, Demokrat oswa Repibliken, se yon move lide. Si ou refize Sentsèn nan bay moun ki sipòte avòtman, Lè sa a, ou dwe refize li tou bay moun ki sipòte pèn lanmò an. Ki jan sou moun ki pa ede pòv yo? Ki jan sou "Laudato Si"? Ki kote li fini?
James Martin, SJ

Se yon wont pou sèvi ak di Bondye mèsi kretyen tab - ekaristik la - kòm yon mak ofisyèl akseptasyon yon moun, nan apwobasyon pèspektiv moral li oswa pozisyon sosyal ak politik li, pou mete oswa eskli nan volonte moun ak ki moun yon moun dakò oswa pa dakò. abi pouvwa.
Barbara Fiand