Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 jen

Kòmantè koupe sou June 17
Refleksyon

Yon moso farin ki rete poukont li rete jis yon boul, men lè yo ajoute ledven ladan l, yon chanjman ka fèt pou pwodui pen, esansyèl moun ki bay lavi a. Ledven travay ou pa wè ak lakòz yon transfòmasyon soti nan anndan an. Nou kapab ledven sa a. Jaden konsyans enteryè nou yo (jaden mòfojenik) ka fè yon rezonans pa wè ak sa lòt moun ki gen konviksyon menm jan an. Dousman, enfliyans nan ka gaye. Li vin posib ke endividyèlman ak kolektivman nou ka kontribye nan transfòmasyon nan monn nou an. Lavi nou pa ensiyifyan. Jezi te sèvi ak egzanp ledven an pou l eksplike kijan kominote l te kapab gaye nan tout mond lan. Ki moun nou ye, ki sa nou kwè, ki jan nou viv an rezon ak vizyon Jezi a ka miltipliye deyò epi mond lan ka transfòme pa Lespri li a k ap viv nan nou.

Lapriyè

Fè nou ledven nan mond lan.

Aksyon

Reflechi sou pouvwa lavi w genyen pou w afekte balans sa ki byen nan mond lan. Ki jan ou ka fè sa ak aksyon enteryè ak ekstèn ou.

Lekti Sigjere

Ak kisa pou m konpare wayòm Bondye a? Se tankou ledven yon fanm pran, li kache nan twa mezi farin, jiskaske tout ledven.
Lik 13:18-21

Apre sa, li di yo: "Ale sou tout mond lan epi anonse bon nouvèl la bay tout kreyasyon an."
Mak 16:15 

Lè chak nan nou vibre lanmou ak konpasyon, enèji nou an misterye ini ak enèji lanmou ak konpasyon sou tout planèt la, ogmante jaden konpasyon an, fè sonorite, manifestasyon, ak enfliyans li yo yon fòs trè pwisan pou transfòmasyon ak gerizon. . . . Èske ta ka gen yon pi gwo rezon pou espwa nan kominote lavi a?
Judy Cannato

Ou pa janm ka vrèman viv lavi yon lòt moun, pa menm lavi pitit ou a. Enfliyans ou egzèse se atravè pwòp lavi ou, ak sa ou te vin tounen tèt ou. Eleanor Roosevelt

 Moun ki pi enb la egzèse kèk enfliyans, swa pou byen oswa pou mal, sou lòt moun.
Henry Ward Beecher  

Yon lavi pa enpòtan eksepte nan enpak li genyen sou lòt lavi.
Jackie Robinson 

Ou la pou fè yon diferans, swa amelyore mond lan oswa vin pi mal. Epi si wi ou non ou konsyansman chwazi, ou menm pral akonpli youn oubyen lòt.
Richelle E. Goodrich