Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 jen

Kòmantè koupe sou June 19
Refleksyon

Pwoklamasyon Emansipasyon Prezidan Abraham Lincoln te siyen ki te vin ofisyèl 1ye janvye 1863, te sipoze libere esklav yo. Sepandan, ak Gè Sivil la k ap pase ak sistèm kominikasyon epòk la, moun nan Texas pa t konnen Prezidan Abraham Lincoln te siyen Pwoklamasyon Emansipasyon an an 1863. Nan dat 19 jen 1865, jou Jeneral Gordon Granger ak sòlda Inyon yo. te okipe Galveston, Texas, dezan edmi apre, Jeneral la te anonse ke tout esklav yo te gratis kounye a. Jou sa a, sa te libere 250,000 esklav nan Texas. An Desanm 1865, esklavaj te aboli nan nasyon sa a ak adopsyon 13 lath Amannman. Nan dat 19 jen 1866, moun afran nan Texas te selebre premye sa ki te vin konnen kòm "Jou rejwisans". Jou fèt sa a pita te vin konnen kòm Juneteenth, yon mantèg 19 jen.

Kounye a, apeprè 155 ane apre, Nan klima nasyonal nou an kounye a, n ap reflechi sou istwa nou genyen kòm yon peyi. N ap diskite sou rasis estriktirèl ak esklavaj modèn. Nou deklare ankò ke tout moun gen dwa egal, men, jan anpil nan nou konprann, dwa sa yo pa egal an tèm de lwa, politik ak pratik. Nou reyalize ak regrèt ke, menm si istorikman nou te pwoklame libète soti nan esklavaj, gen anpil pratik ak patipri anrasine nan peyi sa a ki toujou kenbe moun ki gen koulè nan egalite konplè. Menmsi n ap fè efò pou n chanje sa, wout ki devan nou an pa fasil” pandan n ap travay pou n rejte yon sot pase peche epi asire yon avni lapè, egalite, diyite imen ak opòtinite pou tout pèp Bondye a.”

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Egzamine pwòp pèsepsyon ou ak atitid ou onètman. Ki reyaksyon w sou evènman ak mouvman ki te fèt pandan kèk ane ki sot pase yo? Konbyen prejije kiltirèl yo enfliyanse ou? Si sa nesesè, ki kote ou rele pou chanje? Ki etap ou pral pran?

Lekti Sigjere

Lè sa a, Pyè te kòmanse pale: “Kounye a, mwen rann mwen kont jan li vre ke Bondye pa montre favoritis bLi aksepte moun ki gen krentif pou li e ki fè sa ki dwat nan tout nasyon.
Travay 10:34-35

Men, nenpòt moun ki rayi yon frè oswa yon sè se nan fènwa a, li mache nan fènwa a. Yo pa konnen kote yo prale, paske fènwa a avèg yo.
1 Jan 2:11

Nou pa ka tolere oswa fèmen je avèg sou rasis ak eksklizyon nan nenpòt fòm e poutan nou pretann defann sakre chak lavi moun.
Pap Francis

Antanke moun ki gen lafwa, nou dwe make jou fèt sa a nan pwomouvwa sakre jistis ak libète. Dwa pou viv lib, travay gratis, jwi sante ak bonè, epi viv nan yon monn san prejije ak fanatik se pa sèlman yon objektif nòb demokrasi: se yon bagay nou konsidere kòm sen.
Rt. Reveran Lawrence C. Provenzano

Koute Lespri sa a k ap deplase nan ou; koute sa frè ak sè Afriken-Ameriken ou yo gen pou di; epi kite Lespri k ap travay atravè yo anseye nou, epi apresa aji.
James Martin, SJ

Bote anti-rasis la se ke ou pa bezwen pran pòz yo dwe gratis nan rasis yo dwe yon anti-rasis. Anti-rasis se angajman pou konbat rasis nenpòt kote ou jwenn li, enkli nan tèt ou. Epi se sèl fason pou pi devan.
Ijeoma Oluo

Pa gen moun ki fèt rayi yon lòt moun poutèt koulè po li, oswa orijin li, oswa relijyon li. Moun yo dwe aprann rayi, e si yo ka aprann rayi, yo ka aprann yo renmen, paske lanmou vin pi natirèl nan kè moun pase opoze a.”
Nelson Mandela

Osi lontan ke moun ka jije pa koulè po yo, pwoblèm nan pa rezoud.
Oprah Winfrey

Nou tout denonse prejije, men nou tout gen prejije.
Herbert Spencer

Nan kè rasis se afimasyon relijye a ke Bondye te fè yon erè kreyatif lè li te fè kèk moun nan yo.
Friedrich Otto Hertz

Kèlkeswa jan yon nasyon ye, li pa pi fò pase moun ki pi fèb li yo, epi osi lontan ke ou kenbe yon moun desann, kèk pati nan ou dwe desann la pou kenbe l ', kidonk sa vle di ou pa ka monte tankou ou ta ka. otreman.
Marian Anderson

Li enpòtan pou nou konprann tou ke fraz 'Black Lives Matter' la tou senpleman refere a nosyon ke gen yon vilnerabilite espesifik pou Afriken Ameriken ki bezwen adrese. Li pa vle di sijere ke lòt lavi pa gen pwoblèm. Li sijere ke lòt moun pa fè eksperyans vilnerabilite patikilye sa a.
Barack Obama

Nan prezans rapèl konstan ak douloure sou rasin pwofon rasis nan peyi nou an, nou menm, US Federasyon Sè St. Joseph ansanm ak Konferans Lidèchip Fanm Relijye yo (LCWR) nan angaje nan travay kritik pou kreye kominyon. , egzamine kòz rasin enjistis ak pwòp konplisite pa nou, epi netwaye tèt nou, kominote nou yo, ak peyi nou an nan peche rasis la ak efè destriktif li yo.
Deklarasyon Corporate Federasyon Ameriken pou Sè St. Joseph