Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 jen

Kòmantè koupe sou June 2
Refleksyon

Lespri a se tou senpleman kominikasyon pwòp tèt ou Bondye a nan favè Bondye a, prezan ak aktif toupatou, anvayi mond lan. Reyalite debaz men pwofon sa a ta dwe repete jodi a, paske anpil moun pa fè eksperyans Bondye toupre, men yo panse Bondye byen lwen oswa menm ki pa reyèl.
Sa a se pi malere. Atravè Lespri a, Kris la leve soti vivan nan lemonn inivèsèl prezan nan tout kote ak nan chak moman, tankou lè nou respire a, tankou solèy la oswa lapli ki desann sou nou, tankou van ki soufle bò kote nou, tankou lavi a. ki koule ak chak souf nou.
Elizabeth Johnson

Lapriyè

Vini Sentespri

Aksyon

Reflechi sou lefèt ke Bondye pre. Konsidere ki jan lavi w t ap ye si “tou kote w gade, gen figi Bondye a”. Eseye kenbe sa a nan konsyans ou pandan w ap wè divizyon ak vyolans yo ap jwe nan tan prezan an.

Lekti Sigjere

Yo tout te ranpli ak Sentespri a epi yo te kòmanse pale nan lòt lang jan Lespri a te pèmèt yo.
Travay 2:4

Sentespri a se yon pi inépuizabl nan lavi Bondye a nan nou.
Pap Francis

San Lespri a nou pa ka ni renmen Bondye ni respekte kòmandman Bondye yo.
Augustine

Moun ki Lespri a vin viv yo se nouvo tanp Bondye a. Yo se, endividyèlman ak antrepriz, kote syèl la ak tè a rankontre.
NT Wright

San Lespri Bondye a, nou pa ka fè anyen. Nou tankou bato san van. Nou pa itil anyen.
CH Spurgeon

Sentespri a klere lespri moun, li fè nou anvi pou Bondye, li pran verite espirityèl la epi li fè nou konprann li.
Billy Graham

Legliz la vin pa enpòtan lè li vin piman yon kreyasyon imen. Nou pa tout sa nou te fè yo lè tout bagay nan lavi nou ak legliz yo ka eksplike apa de travay ak prezans Lespri Bondye a.
Francis Chan

Kwayan yo pa janm di yo vin youn; nou deja fè youn e nou espere aji tankou li.
Joni Eareckson Tad

Men, lè w jwenn pwòp vwa yon moun, li fè yon ti kanpe, sa bay pouvwa Lespri k ap rele. Odasye pou tande reklamasyon konsyans la epi swiv enpilsyon pwofon li yo menm lè yo pèdi; kouraj pou goute kòlè ki jis epi pèmèt li motive rezistans kritik kont sa ki mal; volonte pou pwononse mo pwofetik konpasyon nan anbigwite mond lan.
Elizabeth Johnson

Pannkòt se yon envitasyon pou rèv. Paske, lè yon kominote lafwa sispann fè rèv, li pa gen anyen pou l ofri ni manm li yo, ni mond lan pi laj. Rèv sa yo enplike adopte yon nouvo pèspektiv sou sa ki posib, eksite kreyativite nou pou libere nou anba atant konvansyonèl yo. Yo ede nou wè ke petèt sa nou te panse te estrawòdinè aktyèlman se nan rive.
Matye L. Skinner