Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 jen

Kòmantè koupe sou June 23

Refleksyon

Nan pwofondè nanm Bondye renmen nou. Sa a se sekrè ki pi pwofon pou nou moun, kosyon lanmou ki nan nwayo nou yo e ki fè pati tout sa ki egziste. Epi plis n ap viv lanmou sa a, plis n ap bay tèt nou nan mistè sa a ki alafwa imen ak divin, se plis n ap patisipe totalman nan lavi jan li ye a, nan mèvèy li ak nan revelasyon moman pa moman. Lanmou ak swen—swen youn pou lòt, swen pou Latè—se kalite imen ki pi senp ak pi enpòtan. Ak renmen fè pati inite. Nou konnen sa nan relasyon imen nou yo, ki jan lanmou rale nou pi pre. Li kapab tou reveye nou nan konsyans ke nou se yon sèl fanmi imen, menm lè chèf nou yo vin pi otoritè, politik nou an plis divizyon. Ak nan nivo ki pi pwofon, lanmou ka rekonekte nou ak inite esansyèl nou an ak tout lavi, ak Latè a li menm.
Llewellyn Vaughan-Lee

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Reflechi sou pasaj ki anwo a. Ki lè ou vin okouran de inite sa a? Ki jan ou ka reflete li epi ankouraje li nan entèraksyon chak jou ou?

Lekti Sigjere

Se pa ti bon e sa bèl lè pèp Bondye a ap viv ansanm nan inite!
Sòm 133:1

Nou tout te resevwa batèm nan yon sèl Lespri pou nou fòme yon sèl kò, kit se Juif, kit se pa jwif, kit se esklav kit se lib, e nou tout te resevwa yon sèl Lespri a.
 1 Korentyen 12:12-13

Sentespri a renmen fòme inite soti nan divèsite ki pi bèl ak Harmony.
Pap Francis

Lanmou ap raple nou ke nou fè pati lavi—ke nou fè pati youn ak lòt ak nan planèt sa a k ap viv, ki soufri.
Llewellyn Vaughan-Lee

Nivo ki pi pwofon nan kominikasyon se pa kominikasyon, men kominyon. Li se san mo ... pi lwen pase lapawòl ... pi lwen pase konsèp.
 Thomas Merton


Nou youn rekòt lòt; nou se biznis lòt; nou se grandè ak kosyon youn ak lòt.
Gwendolyn Brooks

Pa gen dout, inite se yon bagay ou dwe vle, ou dwe fè efò, men li pa ka vle pa sèlman deklarasyon. 
Theodore Bikel


Gen bote ak pouvwa nan inite. Nou dwe ini nan kè ak lespri. Yon sèl mond, yon sèl pèp.
 Lailah Gifty Akit


Otorize pa lanmou Bondye, anrasinen nan Levanjil Jezi a, fidèl ak vizyon yon sèl kominote sakre Latè a, nou viv ak travay pou pote tout moun nan inyon ak Bondye ak youn ak lòt.
Sè Sen Jozèf

Nou tout se konsa pwofondman interconnected; nou pa gen okenn opsyon ke renmen tout. Fè jantiyès epi fè sa ki byen pou nenpòt moun e sa pral reflete. Ondul kè janti yo se pi gwo benediksyon Linivè a.”
Amit Ray

Tout diferans nan mond sa a se nan degre, epi yo pa nan kalite, paske inite se sekrè a nan tout bagay.
 Swami Vivekananda

Nou tout se yon sèl kesyon e pi bon repons sanble se renmen
yon koneksyon ant bagay sa yo.
Mari Ruefle

Syans nan tantativ li pou debouche mistè linivè a,
Te dekouvri reyalite ultim ke nou tout se youn.
Gian Kuma