Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

25 jen

Kòmantè koupe sou June 25
Refleksyon

Chak istwa Levanjil se yon envitasyon pou konvèsyon. Krisyanis ta dwe gen yon enfliyans imanize sou moun ki pretann marye ak ansèyman li yo epi suiv Jezi. Fason nou trete moun se yon bon mezi pwofondè angajman nou. Jezi te trete lòt moun ak respè. Li te bay yo valè kòm moun e li te pran swen yo kòm moun. Okenn kote yo anrejistre ke Jezi te eseye kontwole, manipile oswa eskli lòt moun kòm yon kondisyon pou relasyon avè l. Lafwa nou ankouraje nou pou nou trete lòt moun jan nou ta vle yo trete nou. Montre deden pou tout gwoup moun pa pèsonaj piblik oswa lidè relijye ki di yo se kretyen se yon kontradiksyon. Pa gen plas, pou elitism, esklizyon, oswa mank respè nan Krisyanis.

Lapriyè

Ede m trete lòt moun ak menm respè ak konpasyon ou montre.

Aksyon

Mwen pral egzamine pwòp opinyon mwen ak prejije epi mwen pral deside pou m pa aji avèk jijman oswa pou m pa prese kondane lòt moun.

Lekti Sigjere

Lè sa a, dirèktè lalwa yo ak farizyen yo mennen yon fanm
ki te kenbe nan adiltè epi ki te fè l kanpe nan mitan an.
Yo di li: Mèt, yo kenbe fanm sa a
nan zak menm nan fè adiltè. Kounye a, nan lalwa Moyiz la te bay lòd pou nou kalonnen fanm sa yo. Kidonk, kisa ou di?"
Yo te di sa pou yo teste l, pou yo te ka gen kèk chaj pou pote kont li. Jezi bese, li kòmanse ekri atè ak dwèt li.
Men, lè yo te kontinye poze l' kesyon, li leve, li di yo:
"Se pou moun nan mitan nou ki san peche se premye moun ki voye wòch sou li."
Li bese ankò, li ekri atè. Apre sa, yo te ale youn pa youn, kòmanse ak ansyen yo.
Jan 8:1-11

Pwoklamasyon lanmou Bondye ki sove a vin anvan enperatif moral ak relijye yo. Jodi a pafwa li sanble ke lòd opoze a dominan.
Pap Francis

Ou gen tandans kreye yon Bondye ki se jis tankou ou - alòske li te sipoze nan lòt fason alantou.
Richard Rohr

Chak moun, kèlkeswa orijin, kèlkeswa estasyon, merite respè. Nou chak dwe respekte lòt menm jan nou respekte tèt nou.
U Thant

Pa janm meprize pèsonn sof si w ap ede l leve.
Jesse Jackson

Nou pa bezwen pataje menm opinyon ak lòt moun, men nou bezwen gen respè.
Taylor Swift

Mond nou an... dwe evite vin tounen yon kominote ki gen laperèz ak rayisman terib, epi li dwe, olye de sa, yon konfederasyon fyè de konfyans ak respè mityèl.
Dwight D. Eisenhower

Vrè mezi yon nonm se jan li trete w lè lòt moun pa gade.
Alessandra Torre

 Lè nou kontinye rayi, nou kontinye pèdi. Lè nou ogmante respè ak lanmou youn pou lòt, nou gen anpil bagay pou nou jwenn. Byen tou senpleman, gen plis pou nou jwenn nan renmen pase rayi.
Suzy Kassem

Yon gwo relasyon se sou de bagay, premye, chèche konnen resanblans yo, dezyèmman, respekte diferans yo.
Enkoni

Respè se renmen nan rad senp.
Frankie Byrne