Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 jen

Kòmantè koupe sou June 5
Refleksyon

Pafwa nou ezite suiv ensten nou pou laverite. Pè kote li ta ka mennen ogmante mi nan prekosyon. Li mande kouraj pou kapab kesyon li te ye ak konfòtab. Nouvo kesyon ka mennen nan nouvo fason pou panse, ak nouvo pèsepsyon ka mennen nan nouvo konklizyon. Sa a se yon defi nan kwayans konfòtab. Li ka souke fondasyon nou yo epi fòse nou avanse nan nouvo direksyon. Se sèlman yon lafwa adilt ki pèmèt nou libète pou medite sou kesyon twoublan epi li libere nou grandi nan direksyon ki pi pwofon ak elaji.

 Lapriyè

Se pou nou gen kouraj pou nou avanse ak Lespri a.

Aksyon

Ki kesyon ou evite poze tèt ou? Poukisa?

 Lekti Sigjere

Natanyèl mande li: "Soti nan Nazarèt? Èske gen anyen ki bon soti nan la? Filip di li: "Vini wè!"
Jan 1:46

Si yon moun gen repons pou tout kesyon yo - sa se prèv ke Bondye pa avèk li. Sa vle di ke li se yon fo pwofèt k ap sèvi ak relijyon pou tèt li. Gran dirijan pèp Bondye a, tankou Moyiz, te toujou kite plas dout. Ou dwe kite plas pou Senyè a, pa pou sètitid nou yo; nou dwe enb.
Pap Francis

Pèdi yon ilizyon fè ou pi saj pase jwenn yon verite.
Ludwig Börne

Anrapò ak verite espirityèl, ki jan nou ka konnen nou sou bon chemen an? Youn nan fason yo se lè w poze bon kesyon yo - kalite ki ede nou reflechi sou pwogrè nou epi evalye kijan bagay yo ap mache pou nou.
Dieter F. Uchtdorf

Poze kesyon ki apwopriye yo se aksyon santral transfòmasyon. Kesyon yo se kle ki lakòz pòt yo sekrè nan psyche a balanse louvri.
Clarissa Pinkola Estes

Poze kesyon se premye fason pou kòmanse chanjman.
Kubra Sait

Alice rive nan yon fouchèt nan wout la. "Ki wout mwen pran?" li mande.
"Ki kote ou vle ale?" reponn chat Cheshire. "Mwen pa konnen," Alice reponn. "Lè sa a," te di chat la, "sa pa gen pwoblèm."
Lewis Carroll

Li pi bon pou w konnen kèk kesyon pase tout repons yo.
James Thurber