Sipòte nou

Nou konte non sèlman sou donatè piblik yo ak bay antrepriz, men tou sou jenerozite nan moun. Kontribisyon w, piti oswa gwo, ede nou bay yon nouvo kòmansman espwa pou moun ak fanmi ki pral vin nan Long Island Immigration Clinic k ap chèche sipò ak asistans.

Don pa chèk

Donasyon chèk yo dwe fèt bay la Sè Sen Jozèf, ki se patwone fidisyè nou an, epi endike "Klinik Imigrasyon Long Island” nan liy memo a.

Yo ka voye sa yo nan adrès postal nou an:
Klinik Imigrasyon Long Island
164 Third Avenue
Brentwood, New York 11717.

Donasyon pa kat kredi

Donasyon kat kredi yo ka fè lè w klike sou bouton Donate Now anlè a.

Kado Memorial

Kado Memoryal yo se yon bèl fason pou w sonje moun ou renmen yo epi asire memwa yo ap viv grasa enpak pozitif LIIC genyen sou lavi moun ak fanmi k ap antre nan pòt nou yo. Kado Memoryal yo ka fèt tou atravè chèk pèsonèl oswa biznis.

Anplwayè Matching Gift

Si w ap fè yon don nan Long Island Immigration Clinic, patwon w lan ka double enpak kado w la! Pale ak anplwayè ou sou kado matche antrepriz.