Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1ye mas

Kòmantè koupe sou March 1
Refleksyon

Nou gen estanda ki soti nan Kris la, "Se konsa tout moun va konnen nou se disip mwen, si nou gen lanmou youn pou lòt". Lanmou sa a montre deyò pa sivilite nou ak koutwazi youn ak lòt. Sivilite rekonèt valè yon lòt moun. Se yon fason pou nou viv ki montre atansyon, konsiderasyon ak respè pou lòt moun. Si pratik piblik ensivilite te enfiltre lakay nou ak lavi nou, nou reyèlman pa ka blame kilti a. Nou dwe blame tèt nou paske nou pa viv ak estanda nou pwofese a. Kounye a plis pase tout tan nan nasyon nou an nou bezwen yon renesans sivilite nan tou de entèraksyon prive ak piblik nan mitan moun.

Lapriyè

Mete yon gad sou bouch mwen; Veye pòt bouch mwen.
Sòm 141:3

Aksyon

Refize sèvi ak lang ki jije oswa imilye yon lòt moun oswa yon gwoup moun kit yo prezan oswa absan. Fè li klè ke tèminoloji sa yo pa akseptab nan prezans ou. Pa chwa konpanse ensivilite evidan chak jou an prive ak piblikman.

Lekti Sigjere

Bouch moun k'ap mache dwat yo fè sa ki bon, Men, bouch mechan yo fè sa ki mal.
Pwovèb 10:32

Yon nouvo kòmandman mwen ban nou: Se pou nou youn renmen lòt. Menm jan mwen renmen nou, se konsa nou dwe youn renmen lòt. Se konsa tout moun va konnen nou se disip mwen, si nou youn renmen lòt.
Jan 13:34-35

Mwen pa konnen okenn relijyon ki detwi koutwazi, sivilite, ak jantiyès.
William Penn

Li te vin terib evidan ke teknoloji nou an te depase limanite nou an.
Albert Einstein

Nou gen yon chwa sou fason nou konpòte nou, e sa vle di nou gen chwa pou nou chwazi sivilite ak favè.
Dwight Currie

Sivilite pa vle di sèlman dousè ekstèn nan lapawòl kiltive pou okazyon an, men yon dousè ki fèt ak dezi fè advèsè a byen.
Mahatma Gandhi

Sivilite politik se pa pou yo politès youn ak lòt. Li se sou reklame pouvwa 'Nou Pèp la' pou reyini ansanm, debat byen komen an epi rele demokrasi Ameriken tounen nan pi wo valè li yo nan mitan diferans nou yo.
Parker Palmer

Aspire nan desans. Pratike sivilite youn anvè lòt. Admire ak imite konpòtman etik nenpòt kote ou jwenn li. Aplike yon estanda moralite rijid nan lavi ou; epi si, detanzantan, ou echwe jan ou siman pral ajiste lavi ou, pa estanda yo.
Ted Koppel

Bon fason yo reflete yon bagay ki soti andedan-yon sans natirèl nan konsiderasyon pou lòt moun ak respè pou tèt yo.
Emily Post

Sivilite vle di anpil plis pase jis pou youn ak lòt. Li konplèks epi li gen ladan aprann kijan pou konekte avèk siksè epi viv byen ak lòt moun, devlope reflechi, ak ankouraje ekspresyon pwòp tèt ou ak kominikasyon efikas. Sivilite gen ladann koutwazi, politès, respè mityèl, jistis, bon fason, osi byen ke yon kesyon de bon sante. Pran yon enterè aktiv nan byennèt nou kominote ak enkyetid pou sante nou sosyete a tou enplike nan sivilite.
M. Forni