Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

14 mas

Kòmantè koupe sou March 14
Refleksyon

Pandan n ap fè eksperyans sitiyasyon kominote latè a ye a, li fasil pou w dekouraje e li difisil pou w wè okenn rezilta pozitif. Pourtan, dekourazman i prive nou konfyans ek antouzyasm. Li retire kwayans nou ke bagay yo ka amelyore epi anpeche nou pran nenpòt aksyon pozitif. Nou pèdi kè. Dekourajman demoralize nou men kenbe espwa sa ankouraje nou. Hope kwè ke bagay yo pral amelyore. Li fè nou gen konfyans ke nou ka fè pi byen. Espwa se aktif. Devan enposib aparan, espwa kwè li ka jwenn yon fason.

Lapriyè

Nan ou, Bondye, se espwa mwen.

Aksyon

Ki sous dekourajman mwen? Ki jan mwen ka transfòme sitiyasyon sa a ak espwa?

Lekti Sigjere

Bondye di: Mwen p'ap janm kite ou. mwen p'ap janm lage ou." Kidonk, di ak konfyans," Bondye se èd mwen. Mwen p'ap pè."
Ebre 13:5-6

Avèk èt imen li enposib, men pou Bondye tout bagay posib.
Matye 19:25

Mwen ka fè tout bagay grasa Sila a ki fòtifye mwen an.
Filipyen 3:13

Espwa enpòtan paske li ka fè moman prezan an mwens difisil pou sipòte. Si nou kwè ke demen ap pi bon, nou ka sipòte yon difikilte jodi a.
Thich Nhat Hanh

Nou dwe aksepte desepsyon fini, men nou pa dwe janm pèdi espwa enfini.
Martin Luther King, Jr

Nou pa ta dwe kite laperèz nou anpeche nou pouswiv espwa nou.
John F. Kennedy

Lè yo dekouraje kèk moun pral abandone, bay oswa bay soti twò bonè. Yo blame pwoblèm yo sou sitiyasyon difisil, moun ki pa rezonab oswa pwòp enkapasite yo. Lè yo dekouraje lòt moun pral pouse premye enpilsyon sa a pou kite fimen, pouse laperèz inisyal yo, pouse nan santiman enpuisans ak pouse pi devan. Yo gen mwens chans pou yo jwenn yon bagay blame ak plis chans jwenn yon fason pou yo pase.
Steve Goodier

Mwen pa dekouraje paske chak move tantativ jete se yon lòt etap pi devan.
Toma Alva 
Edison

Ou gendwa pa toujou gen yon lavi alèz e ou pap toujou kapab rezoud tout pwoblèm mond lan alafwa men pa janm souzestime enpòtans ou ka genyen paske listwa montre nou ke kouraj ka kontajye, e lespwa ka pran. sou yon lavi pwòp li yo.
Michelle Obama

Kite lespwa w yo, pa blesi w yo, fòme avni w.
Robert H. Schuller

Bondye mete lakansyèl nan nyaj yo pou chak nan nou - nan moman ki pi triste ak pi redoutable - ka wè yon posibilite pou espwa.
Maya Angelou

Espwa se yon opsyon renouvlab: Si ou kouri soti nan li nan fen jounen an, ou jwenn yo rekòmanse nan maten an.
Barbara Kingsolver

Si ou pèdi espwa, yon jan kanmenm ou pèdi vitalite ki fè lavi a ap deplase, ou pèdi kouraj sa a, kalite sa a ki ede ou kontinye malgre tout bagay. Se konsa jodi a mwen toujou gen yon rèv.
Martin Luther King, Jr.