Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 mas

Kòmantè koupe sou March 15
Refleksyon

Nou ap viv nan yon mond ki pwospere sou kominikasyon enstantane. Evènman enpòtan yo antere l nan mitan rapò ki dire soti nan yon eskandal nan yon lòt. Nou inonde ak trivial la ak fòse pou chèche enfòmasyon valab ak vre. Li difisil pou nou konsantre sou sa ki enpòtan si nou preyokipe ak supèrfisyèl ak biznis lavi prive lòt moun. Li difisil pou w tounen vin jwenn Bondye nan mitan bri ak ajitasyon. Silans te toujou youn nan fondasyon rechèch espirityèl la. Espri nou bezwen rete trankil, trankil ak anpè. "Rete trankil epi konnen se mwen menm ki Bondye." Silans ouvè wout la nan refleksyon ak kontanple. Nan anbrase silans, nou ka ouvè a Mistè.

Lapriyè

Anseye nou pran swen epi nou pa pran swen
Anseye nou pou chita toujou.
TS Eliot

Aksyon

Eseye pa kenbe nan tripotay ak bri. Jwenn yon espas trankil kote ou ka rete toujou epi pase yon ti tan la chak jou.

Lekti Sigjere

Nan denmen maten byen bonè, pandan l te fè nwa toujou, Jezi leve, li kite kay la, li ale nan yon kote ki solitè, kote li te priye.
Mak 1:35

Rete trankil epi konnen se mwen menm ki Bondye.
Sòm 46:10

Se nan pwofon solitid ak silans ke mwen jwenn dousè ak ki mwen ka vrèman renmen frè m ak sè m nan.
Thomas Merton

Silans pral klere ou nan Bondye epi delivre ou anba fantom inyorans.
Silans ap ini w ak Bondye. Okòmansman nou dwe fòse tèt nou
pou fè silans. Men, Lè sa a, soti nan silans trè nou an fèt yon bagay ki trase nou nan silans pi fon.
Izarak, moun lavil Niniv

Silans se premye lang Bondye; tout lòt bagay se yon tradiksyon pòv. Pou nou ka tande lang sa a, nou dwe aprann rete trankil epi repoze nan Bondye.
Thomas Keating

Silans la la nan nou. Sa nou dwe fè se antre ladan l, vin silans, vin silans la. Objektif meditasyon ak defi meditasyon an se pèmèt nou vin silans ase pou pèmèt silans enteryè sa a parèt. Silans se lang lespri a.
Jan Main

Plis lespri a trankil, se pi fò nanm nan.
Matshona Dhliwayo

Plis ou vin trankil, plis ou kapab tande.
Rumi

Nan chak nan nou, gen silans. Yon silans vas tankou linivè a. Epi lè nou fè eksperyans silans sa a, nou sonje kiyès nou ye.
Gunilla Norris

Lè ou konekte ak silans ki nan ou, se lè sa a ou ka fè sans de twoub k ap pase bò kote ou.
Stephen Richards

Lè ou sispann pè solitid ou, yon nouvo kreyativite reveye nan ou. Richès ou bliye oswa neglije kòmanse revele tèt li. Ou vin lakay ou epi ou aprann repoze andedan. Panse yo se sans anndan nou. Enfuze ak silans ak solitid, yo fè soti mistè nan jaden flè enteryè.
Jan O'Donohue