Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 mas

Kòmantè koupe sou March 16

Refleksyon

Nou chak fèt pou yon etensèl limyè nan kreyasyon mèveye sa a. Nou menm ak tout bèt vivan yo se vrèman mèvèy! Pou viv nan mèvèy chak jou nan mayifisans nan absoli nan linivè sa a, yo viv nan reverans pou lòt èt vivan, yo apresye mirak yo chak jou lanati revele se apa pou Bondye. Viv ak entegrite lè w konplètman tèt ou, viv ak aji avèk lanmou ak konpasyon, se suiv chemen Jezi. Se pou viv rèy Bondye a kounye a. Kado lavi a se benediksyon ki pi pwofon. Viv fason sa a se pi bon rekonesans.

Lapriyè

Se pou m apresye benediksyon lavi m epi viv pou m ka yon benediksyon pou lòt moun.

Aksyon

Ki kote mwen wè yon endiferans pou benediksyon ak sentete chak lavi? Nan lavi mwen, ki jan mwen ka ede ogmante konsyans ak pote chanjman? Reflechi sou mèvèy lavi a.

Lekti Sigjere

Paske, mwen konnen plan mwen gen pou nou, se sa Seyè a di: plan pou fè nou pwospè e pa fè nou mal, plan pou ba nou espwa ak yon avni.
Jeremi 29:11

Kite limyè ou briye devan tout moun, pou yo ka wè bon travay ou yo, pou yo ka fè lwanj Bondye.
Matye 5:16

Jis yo dwe se yon benediksyon; jis pou viv se apa pou Bondye.
Abraram Heschel

Ou dwe konprann tout lavi a, pa sèlman yon ti pati nan li. Se pou sa ou dwe li, se pou sa ou dwe gade nan syèl la, se pou sa ou dwe chante ak danse, ak ekri powèm, ak soufri, ak konprann, pou tout sa ki lavi.
J. Krishnamurti, Filozòf Endyen

Gason ale aletranje pou yo sezi sou wotè mòn yo, sou gwo vag lanmè yo, nan kou long rivyè yo, nan gwo konpa oseyan an, nan mouvman sikilè zetwal yo, epi yo pase poukont yo san yo pa mande tèt yo. .
Saint Augustine

Bouche je ou ak sezi, viv tankou si ou ta tonbe mouri nan dis segonn. Gade mond lan. Li pi kokenn pase nenpòt rèv ki fèt oswa peye pou nan faktori.
Ray Bradbury

Bonè myèl la ak dofen an se egziste. Pou moun se konnen sa epi sezi sou li.
Jacques Yves Cousteau

Latè a chaje ak syèl la, ak tout ti touf bwa ki konn boule ak Bondye; Men, se sèlman moun ki wè, wete soulye li - Rès la chita bò kote l ', li rache mur.
Elizabeth Barrett Browning

Pa janm di pa gen anyen bèl nan mond lan ankò. Toujou gen yon bagay ki fè ou sezi sou fòm yon pye bwa, tranbleman an nan yon fèy.
Albert Schweitzer

Mond lan plen bèl bagay ak mirak men moun pran ti men yo ak
kouvri je yo epi yo pa wè anyen.
Izrayèl Baal Sèm

Tout bagay ekstraòdinè klè. Mwen wè tout peyizaj la devan mwen, mwen wè men mwen, pye mwen, zòtèy mwen, epi mwen santi labou rich larivyè a. Mwen santi yon sans de etranj fòmidab ak sezi lè mwen vivan. Mèvèy nan bèl bagay.
Bouda

Bondye pa mande pèsonn si l ap aksepte lavi. Sa se pa chwa a. Ou dwe aksepte li. Sèl chwa a se ki jan.
Henry Ward Beecher

Si kè w dwat devan Bondye, lè sa a chak kreyati pral yon glas nan lavi ak yon liv doktrin sen. Pa gen okenn kreyati ki tèlman piti oswa si mechan pou pa montre ak reprezante bonte Bondye.
Thomas A'Kempis

Gen sèlman de fason pou w viv lavi w. Youn se kòmsi pa gen anyen ki se yon mirak. Lòt la se kòmsi tout bagay se yon mirak.
Enkoni