Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 mas

Kòmantè koupe sou March 19
Fèt Sen Jozèf
Refleksyon

Yo pa t mete Jozèf apa; lavi li te antre nan tranzaksyon chak jou ak mond lan bò kote l '. Li te lwen egzistans idilik nou pafwa imajine. Jozèf se te yon travayè bwa, yon atizan nan katye a ki te fè mèb, fè eskilte lòt objè, epi li te pase tan ap aprann pitit gason l 'nan menm metye. Menm jan ak anpil kwayan, Jozèf te mache avèk Bondye antanke nonm fanmi, li t ap travay nan boutik li e li t ap viv lakay li. Li te konbine lapriyè, travay di ak responsablite pou yo te yon mari ak papa. Ekriti yo dekri li kòm yon moun ki jis, yon moun ki te obeyi lalwa fidèlman, ki te jis e ki jis nan relasyon li. Jozèf te yon moun ki te gen lafwa ki te adapte ak enspirasyon lespri Bondye nan lavi l. Li te yon nonm òdinè ki te suiv chemen lavi l tout kote Bondye te mennen l. Jozèf te sèvi Bondye fidèlman e li te viv fidèl ak kwayans li.

Lapriyè

Sen Jozèf, ede nou grandi nan lespri w. Aprann nou viv òdinè ak jistis ekstraòdinè, lanmou ak fidelite.

Aksyon

Ki moun ki òdinè nan lavi w ki revele Bondye pou ou? Poukisa? Ki jan ou ka fè òdinè a ekstraòdinè nan pwòp lavi ou?

Lekti Sigjere

Se sa Bondye mande w
Sèlman sa a,,,
Pou aji jis
Pou renmen ak tandrès
Pou mache avèk imilite ak Bondye ou.
Mika 6:8

Jozèf leve nan dòmi, li fè sa zanj Seyè a te ba li lòd fè a, li pran madanm li pou li. Epi li pa t konnen l jiskaske li fè premye pitit gason l lan, epi li rele l Jezi.
Matye 1:24-25

Sen Jozèf se te yon moun ki jis, yon travayè san pran souf, gadyen dwat moun ki te konfye l. Se pou li toujou veye, pwoteje ak eklere fanmi yo.
Pap Jan Pòl II

Ki jan Jozèf egzèse wòl li kòm pwoteksyon? Ak disrè, avèk imilite ak an silans, men avèk yon prezans san mank ak yon fidelite total, menm lè li jwenn li difisil pou konprann,
Pap Francis

Petèt mak grandè a se pa akonplisman gwo moman, gwo moniman, gwo zèv, men yon batay onèt fè fas a lè li rive epi satisfè ak chak jou a, sa nou rele òdinè a... Jozèf se te kalite moun sa a - yon sen.
Sè M. Madeleva, CSJ

Jozèf se patwon moun ki mouri paske, sipoze li te mouri anvan lavi piblik Jezi, li te mouri ak Jezi ak Mari tou pre li, fason nou tout ta renmen kite tè sa a.
Jose Rubio Perralto

Benediksyon Jozèf la te egzèse konpetans li antanke bòs chapant fidèlman. Li se yon bèl egzanp pou tout ouvriye.
Benedictus Responsory nan Lauds