Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 mas

Kòmantè koupe sou March 2
Sann Mèkredi

Chire kè nou, pa rad nou, epi tounen vin jwenn Bondye nou an.
Joel 2:1

Refleksyon

Karèm se yon apèl pou tounen vin jwenn Bondye epi reprann pwòp entegrite esansyèl nou an. Li mande pou yo rejte sa ki enjis ak egoyis nan lavi pèsonèl ak kominal nou. Jeton senbòl relijye nan penitans yo se reyèlman pa vre chanjman enteryè. Renouvèlman espirityèl mande yon chwa ki chire kè a. Li se chwa pou yo kite satisfaksyon pèsonèl nou yo epi retire kouvèti kosmetik nou yo. Sa pèmèt nou reyalize ke grasa endiferans nou, nou menm tou, nou ka vin responsab yon sosyete ki kraze. Lè sa a, lè nou vin gen imilite ase pou nou pa blame lòt moun oswa bouk espayè men pou viv onèt ak jis, nou ka vin pi vre. Karèm rele nou nan otantisite.

Lapriyè

Kreye yon kè pwòp pou mwen, o Bondye,
ak yon lespri fèm renouvle nan mwen.

Aksyon

Ki kote ou aksepte kouvèti kosmetik ak kliche prezante kòm reyalite? Ki jan ou ka wè nan yo epi ede lòt moun fè menm bagay la? Ki jan ou ka chwazi sa ki pral geri kominote, tou de lokal ak sosyete a? Nan ki fason ou ka konkretize sa a pandan pwochen wee a

Lekti Sigjere

Èske se pa vit mwen chwazi a:
lage lyen enjistis yo,
pou yo dekole tanp lan,
pou lage moun ki maltrete yo lib,
e pou kraze tout jouk?
Eske se pa pou pataje pen ou ak moun ki grangou?
epi mennen pòv ki san kay yo lakay ou;
lè ou wè toutouni, pou kouvri yo,
epi pa kache tèt ou nan pwòp fanmi ou?
Lè sa a, limyè ou a pral klere tankou douvanjou,
epi gerizon ou pral leve byen vit;
Moun k'ap fè revandikasyon w la va mache devan ou,
glwa Bondye a va tounen dèyè ou.
Lè sa a, w'a rele, Bondye va reponn.
w'a rele pou mande sekou, epi Bondye va di, men mwen.
Ezayi 58:1-12

Karèm vini providentiellement pou reveye nou, pou souke nou nan letaji nou.
Pap Francis

Gen yon konsyans sou peche ki pa mennen nan Bondye men nan otokipasyon. Tantasyon nou se pou nou tèlman enpresyone pa peche nou yo ak echèk nou yo ak tèlman akable pa mank de jenewozite nou ke nou bloke nan yon koupab paralize. Se kilpabilite ki mennen nan entrospeksyon olye nou dirije je nou sou Bondye. Se kilpabilite ki vin tounen yon zidòl e se poutèt sa yon fòm fyète. Karèm se tan pou kraze zidòl sa a epi dirije atansyon nou sou Senyè ki renmen nou an.
Henri Nouwen

Karèm se opòtinite pou chanje sa nou ta dwe chanje men nou pa genyen. Karèm pa sou penitans. Karèm se sou vin, fè ak chanje kèlkeswa sa ki bloke lavi plenite nan nou kounye a. Karèm se yon sitasyon pou viv yon lòt fwa.
Joan Chittister, OSB

Vwayaj Karèm la ak pi gwo pwen li nan Vandredi Sen ak Pak la, se sou antann yo sou wout Jezi sou chemen mòtalite ak transfòmasyon sa a ki nan mitan lavi kretyen an. Lè w panse ak sa, kiyès nan nou ki pa anvi pou sa? Kiyès nan nou ki pa anvi gen yon koneksyon pi konplè ak lavi? Kiyès ki pa anvi gen yon idantite ki libere nou anba enkyetid ak tèt nou? Pou m 'fèt ankò, li sanble, koresponn ak dezi pwofon nou an.
Marcus Borg

Karèm se pa sèlman yon tan pou kware kont konsyan: men pou reyalize sa nou te petèt pa te wè anvan. Limyè karèm la ban nou pou ede nou nan reyalizasyon sa a.
Thomas Merton

Karèm se yon tan pou nou antre byen fon nan tèt nou... Ki sa ki genyen ant nou menm ak Bondye? Ant nou menm ak frè ak sè nou yo? Ant nou ak lavi, lavi Lespri a? Kèlkeswa sa li ye, se pou nou rache l san pran souf, san ezitasyon yon ti moman.
Catherine Doherty

Li pa sèlman sou abandone manje pi renmen nou an, men li se sou ale pi lwen ak abandone bagay tankou rayisman ak padon. Ou bezwen netwaye kè ou epi prepare tèt ou pou pite.
Amanda Travay

Sonje ke Karèm ak sann Mèkredi yo pa sèlman pou yo retire move bagay yo. Li se plis sou kreye bon bagay ak ede pòv yo ak moun ki nan bezwen, jantiyès ak moun, ak plis ankò.
Jacob Winters