Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 mas

Kòmantè koupe sou March 20
Equinox prentan
Refleksyon

Tè a ap chofe tèt li. Limyè ak fènwa yo mete nan balans ak lavi a ap brase. Prentan se isit la ak renouvèlman li nan espwa, yon espwa nou tout chèche. Latè yon lòt fwa ankò voye lans vèt ak pye bwa yo mete fèy yo. Prentan raple nou posiblite pou transfòmasyon menm nan tèt nou, menm kèlkeswa jan bagay yo ka parèt dezespere. Pouvwa lavi divin nan chak grenn e chak grenn se yon mistè. Chak grenn ki jèmen, chak fèy ki dewoule, chak nich ki bati, chak ti bèt ki fèt se yon mirak. Prentan di nou ke tè a vivan epi li plen ak koulè ak mizik. Lanati se pwofesè nou. Pouvwa lavi divin tou nan nou. Se pou nou viv nan mèvèy ak bote nan Springtime.

Lapriyè

Se pou Prentan renouvle nou epi rekreye lavi nan nou.

Aksyon

Pa kite tèt ou manke bote nan Spring. Louvri tèt ou nan nouvo kwasans ak nan inite ak bèl kreyasyon Bondye a. Kenbe espwa.

Lekti Sigjere

Ou pran swen tè a epi ou wouze l
Anpil ou te anrichi li
Rivyè yo plen
Ou bay ble a
Se konsa ou pare peyi a
Tranpe siyon li yo
Kraze ti boul li yo
Dousman li ak douch
Benediksyon pou rannman li.
Meadows yo debòde
E kè kontan abiye ti mòn yo.
Jaden yo pare ak bann mouton
Ak fon yo kouvri ak ble.
Yo rele ak chante pou kè kontan.
Sòm 65

Chak bèt, patikilyèman yon bèt vivan, gen valè intrinsèque, nan egzistans li, lavi li, bote li ak entèdepandans li ak lòt bèt.
Pap Francis

Tout moun bezwen bote ansanm ak pen, kote pou jwe ak priye, kote lanati geri epi bay kò ak nanm fòs.
Jan Muir

Moun ki kontanple bèlte tè a jwenn rezèv fòs ki pral andire toutotan lavi a dire.
Rachèl Carson

Festival la nan ekinoks prentan an pale de fraîcheur ak jèn, nan eksitasyon ak posiblite kontinuèl. Nati kòmanse akselere ak flè bonè ouvè a chalè solèy la ranfòse, pote koulè yo nan sitwon ak jòn nan lavi nou sou zèl yo nan yon van mas.
Carole Carlton

Si wè syèl la ble ranpli w ak lajwa, si yon brin zèb k ap monte nan jaden gen pouvwa pou l deplase w, si bagay senp lanati yo gen yon mesaj ou konprann, fè kè ou kontan, paske nanm ou vivan.
Eleanor Duse

Antrepriz imen an depann absoliman sou yon kalite tranbleman ak reverans ak lajwa sou Latè a ak tout sa ki ap viv ak grandi sou Latè.
Thomas Berry

Gade, zanmi m yo, sezon prentan an rive; tè a te kontan resevwa anbrase solèy la, epi byento nou pral wè rezilta lanmou yo!
Toro Chita

Prentan se lè lavi a vivan nan tout bagay.
Christina Rossetti

Bèl sezon prentan an te vini; epi lè Lanati rekòmanse bèl li, nanm imen an gendwa reviv tou.
Harriet Ann Jacobs

Pou w rete vivan nan bèl linivè sa a ki oganize tèt ou—pou patisipe nan dans lavi a ak sans pou w wè l, poumon ki respire l, ògàn ki tire manje nan li—se yon bèl bagay ki depase mo yo.
Joanna Macy ak Molly Brown

Prentan se tankou yon men petèt
(ki vini ak anpil atansyon
soti nan okenn kote) fè aranjman
yon fenèt, kote moun gade (pandan
moun fikse
fè aranjman ak chanje plas
ak anpil atansyon gen yon etranj
bagay ak yon bagay li te ye isit la) ak
chanje tout bagay ak anpil atansyon
eecummings