Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 mas

Kòmantè koupe sou March 27

Refleksyon

Pandan n ap antre nan dènye semèn Karèm yo, nou reflechi sou repons pwofetik Jezi te bay nan sosyete l la, sou temwayaj li sou laverite, ak sou aderans li fèm nan sa li te rekonèt kòm sans rèy Bondye sou tè a. Kritik li sou pouvwa yo nan sosyete li a te vin pi sevè. Li siman konprann ki kote pawòl ak aksyon l yo t ap mennen. Poutan, lavi pwofetik li te fè l te dispoze aksepte lanmò kòm pri laverite. Si onètman nou kwè ke, antanke disip Jezi, Lespri a ap rele nou viv kòm temwen pwofetik rèy Bondye sou tè a, ki jan nou konpare ak pozisyon Jezi a?

Lapriyè

Voye Lespri ou, O Bondye, epi renouvle sifas tè a.

Aksyon

Reflechi sou kesyon ki anwo a. Konpare li ak sitiyasyon kont ki Jezi te leve vwa li?

Lekti Sigjere

Lè jou yo t'ap pwoche pou yo te leve l', li pran tèt li pou ale Jerizalèm
Lik 9:51

Tout wayòm ki divize kont tèt li yo fini nan dezolasyon;
epi yon kay divize kont yon kay tonbe.
Lik 11:17

Malè pou nou, dirèktè lalwa ak farizyen, ipokrit!
paske ou peye ladim mant, aniz ak komin,
epi yo te omisyon bagay ki pi enpòtan yo nan lalwa, jijman, mizèrikòd, ak lafwa:
sa yo te dwe fè, epi pa kite lòt la defèt.
Matye 23:23

Kisa sa pral bon pou yon moun si li genyen lemonn antye,
Men, li pèdi nanm li?
Matye 16:26

Poukisa ou pa jije pou tèt ou sa ki dwat?
Lik 12:57

Epi w ap konnen verite a, epi verite a ap fè w lib.
Jan 8:32

Benediksyon pou moun k'ap fè lapè yo, paske yo pral rele yo pitit Bondye.

Matye 5:9

Men, mwen di nou: renmen lènmi nou yo,
beni moun ki madichon ou, fè byen ak moun ki rayi ou,
epi lapriyè pou moun ki maltrete w yo, ki pèsekite w.
Matye 5:44

Lè yo t'ap poze l' kesyon, li leve, li di yo: "Si yonn nan nou pa peche, se pou l' premye voye wòch sou li."
Jan 8:7