Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 mas

Kòmantè koupe sou March 26

Refleksyon

Mat di Jezi: “Mèt, si ou te la,
frè mwen an pa ta mouri”.
Jan 11:1-45

Pawòl Mat yo te yon bagay ki an reyalite ak nan pwen an. "Ki kote ou te ye lè nou te bezwen ou?" Èske nou konsidere sa akizasyon oswa nou wè li kòm yon kesyon onèt ki baze nan relasyon? Reyalite a se ke li te eksprime tou kwayans li nan li, "Si w te la, li pa ta mouri." Sanble Jezi pa t fè okenn ofans. Li te eksprime pwòp chagren li epi li te itilize sitiyasyon an pou pwòp objektif li. Mat te pami zanmi l yo e li te resevwa l lakay li. Nan vire, Mat te dirèk e li te gen lafwa nan amitye yo. Li te kapab onèt avè l. “Verite fè posib ekspoze nanm nan ak richès eksperyans yo. Li valide lavi yon moun... Faktè Martha amitye a pote eksperyans yon fanm nan limyè nouvo konpreyansyon yo.” (Joan Chittister).

Lapriyè

Se pou mwen pale verite a nan renmen.
Efezyen 4:15

Aksyon

Konsidere si ou kapab pale verite a nan sitiyasyon estrès. Èske ou ekivok epi evite reyalite yo? Èske w ka “di laverite nan lanmou” menm lè li difisil? 

Lekti Sigjere

Lè Mat tande Jezi t'ap vini,
li al kontre l;
men Mari te chita lakay li.
Mat di Jezi:
"Seyè, si ou te isit la,
frè mwen an pa ta mouri.
Men, menm kounye a mwen konnen tou sa n'ap mande Bondye,
Bondye ap ba ou."
Jan 11:1-45

Olye de sa, lè n ap pale laverite nan lanmou, n ap grandi pou n vin nan tout respè kò moun ki gen matirite ki se tèt la, sa vle di Kris la.
Efezyen 4:15

Levanjil jodi a fè nou sonje ke sajès kè a chita nan konnen ki jan yo konbine kontanple ak aksyon. An nou mande gras pou nou renmen ak sèvi Bondye, ak frè ak sè nou yo, ak men Mat ak kè Mari.
Pap Francis

Vrè amitye pa ta dwe janm kache sa li panse.
Sen Jewòm

Yon zanmi ka di w bagay ou pa vle di tèt ou.
Frances Ward Weller

Youn dwe trè patikilye sou di verite a. Atravè laverite yon moun ka reyalize Bondye.
Ramakrishna

Twa bagay pa ka kache lontan: solèy la, lalin lan, ak verite a.
Bouda

Menm si ou se yon minorite nan youn, verite a se verite a.
Mahatma Gandhi

Gwo ènmi verite a se trè souvan pa manti a, ekspre, konplo ak malonèt, men mit a, ki pèsistan, konvenkan ak ireyèl.
John F. Kennedy

Di yon verite se pa sèlman yon kesyon de karaktè, men se tou yon kesyon de apresye sitiyasyon reyalite ak reprezante yo san patipri.
MK Soni