Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 mas

Kòmantè koupe sou March 30
Refleksyon

Atravè Jezi Bondye te pwomèt limyè soti nan fènwa ak lavi soti nan lanmò. Awakening nan tè a nan sezon prentan, pwolonje nan èdtan yo lajounen imaj ki pwomèt. Anba kouvèti nwa sou latè sezon fredi a, te gen lavi pare yo vin vibran ankò. Jezi fè referans ak pwòp aksyon li bay tèt li, nan imaj grenn ble a, ki mouri nan tè a pou pèmèt nouvo lavi grandi. Nan menm pasaj la li envite disip li yo pou yo imite l nan aksyon lanmou dezenterese sa a. Enplikasyon an se ke nan chak nan nou, tou, gen yon potansyèl andòmi ap tann yo dwe pote nan lavi.

Lapriyè

Se pou mwen viv lavi mwen konplètman.

Aksyon

Mwen pral gade nan lavi mwen epi jwenn zòn kote mwen ka pataje kado mwen yo. Ki potansyèl ki andòmi nan mwen?

Lekti Sigjere

Amèn, amèn, mwen di nou, sof si yon grenn ble tonbe atè epi li mouri, li rete jis yon grenn ble; Men, si li mouri, li bay anpil fwi. Moun ki renmen lavi l, li pèdi l, e nenpòt moun ki rayi lavi l nan monn sa a ap konsève l pou lavi etènèl. Moun k'ap sèvi m' dwe swiv mwen, epi kote m' ye a, se la menm sèvitè m' ki pral ye. Bondye ap onore tout moun k ap sèvi m.
Jan 12:25-27

Pa swete pou yon lòt bagay men sa ou ye Et eseye être sa pafètman.
St.Francis de Sales

Kle a chanje se kite pè.
Roseann Lajan Kach

Pèsonn pa ka tounen yon kòmansman yon nouvo kòmansman, men nenpòt moun ka kòmanse jodi a epi fè yon nouvo fen.
Maria Robinson

Li pa janm twò ta pou w vin moun ou te ye.
George Eliot

Nou pa kapab vin sa nou bezwen, rete sa nou ye.
Max Depree

Eanpil moun dwe deside si li pral mache nan limyè a nan altrwism kreyatif oswa nan fènwa a nan egoyis destriktif
Martin Luther King, Jr.

Bondye pran swen anpil plis sou ki moun nou ye ak sou ki moun nou ap vin, pase sou ki moun nou te yon fwa.
Dale G. Renlund

“Tout moun gen yon bon nouvèl anndan l. Bon nouvèl la se ke ou pa konnen ki jan gwo ou kapab! Konbyen ou ka renmen! Ki sa ou ka akonpli! Ak ki potansyèl ou ye!
Anne Frank

Nou poko gen yon ti nosyon sou bagay fòmidab Bondye vle fè nou an.
CS Lewis

Youn pa nesesèman fèt ak kouraj, men youn fèt ak potansyèl. San kouraj, nou pa ka pratike okenn lòt vèti ak konsistans. Nou pa kapab aji byen, vre, mizèrikòd, jenere, oswa onèt.

Maya Angelou