Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 mas

Kòmantè koupe sou March 6
Refleksyon

Li ka enpòtan pou nou konsidere sa nou di nou valè an konparezon ak sa nou aktyèlman fè nan lavi chak jou nou. Lè nou fè sa, anjeneral nou dekouvri ke yon bagay bezwen re-aliyen. Nou ka reyalize ke gen valè nou kenbe, angajman nou te fè, kwasans nou anvi, ki tou senpleman pa sou lis priyorite aktyèl nou yo, se sa ki, bagay ki pran premye plas nan lavi nou. Yon revizyon nan sa nou di ki pi enpòtan pou nou, ak sa li sanble yo dwe akòz sa nou aktyèlman fè, se yon refleksyon revele. Si sa nou espere fè se grandi nan libète pèsonèl ki baze sou sans nou grandi nan lanmou Bondye pou nou, sou vizyon ki pi klè nou sou ki moun nou ye, ak sou dezi pou nou pi byen aliye ak laverite, alò nou ta dwe reflechi sou sa. sa ak anpil atansyon.

Lapriyè

Verite a pral libere ou.

Aksyon

Kisa revizyon sa a sou priyorite mwen te revele m? Ki sa ki bezwen re-aliman nan lavi mwen? Ki jan sa pral rive?

Lekti Sigjere

Paske, nou konnen lalwa a se espirityèl, men mwen pa espirityèl... Paske mwen pa konprann sa m'ap fè. Paske, mwen pa fè sa mwen vle - olye de sa, mwen fè sa mwen rayi.
Women 7:14

Pa konfòm ak monn sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri ou, pou lè w teste ou ka disène ki sa ki volonte Bondye, ki sa ki bon, ki akseptab ak ki pafè.
Women 12:2

Si nou rete nan pawòl mwen, nou se disip mwen tout bon vre.
Jan 9:33

Pouvwa chwazi sa ki byen ak sa ki mal se nan atenn tout moun.
Orijèn

Anpil nan konfli ou genyen nan lavi ou egziste tou senpleman paske ou pa ap viv nan aliyman; ou pa dwe fidèl ak tèt ou.
Steve Maraboli

Si pa gen lòt bagay nan lavi long ak kout sa a, kite m 'vwè konsyans mwen, nan diyite nan pwòp kè m'. Kite m aji yon fason ki di, mwen te onore lespri m tout bon jan mwen te onore lòt moun
Jennifer DeLucy

Rete fidèl ak valè ou yo. Si ou pa kanpe pou yon bagay, ou pral tonbe pou nenpòt bagay.
Frank Sonnenberg