Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

7 mas

Kòmantè koupe sou March 7

Refleksyon

Ideyal kretyen an se bonte pèsonèl, men bonte pèsonèl mande pou nou plis pase relijyeu, plis pase fidèl ak sistèm nan, plis pase yon senp manm nan kominote kretyen an ki gen kat. Krisyanis mande pou nou chak tèlman yon prezans pwofetik ke kwen nou nan mond lan vin yon pi bon kote paske nou la. Apèl Jezi a se yon apèl pou pwofetize, pou pale pawòl Bondye a nan yon mond ki pito seremoni relijye ak konfò espirityèl pase egzijans matirite moral yo. Espirityalite pwofetik rele nou tande pawòl Bondye a pou mond lan epi pale li, repete li, modèl li jiskaske mond lan vin reveye.
Adapte de Tan an se kounye a, Joan Chittister.

Lapriyè

Se pou mwen tande pawòl Bondye a epi kenbe l.

Aksyon

 Pran tan pou w reflechi sou siyifikasyon ideyal kretyen an. Ki jan ou ka modèl sa a nan pwòp lavi ou?

Lekti Sigjere

Lòt semans tonbe sou bon tè, kote li bay yon rekòt: san swasant oswa trant fwa sa yo te simen. Moun ki gen zòrèy, se pou yo tande.
Matye 13:8-9

Lè n ap pale laverite nan lanmou, n ap grandi pou n vin nan tout respè kò Kris la ki gen matirite.
Efezyen 4:15

Tande se kite nou frape pa reyalite.Ki repons yon kretyen? Fè dyalòg ak reyalite sa a apati valè Levanjil la, nan bagay Jezi te anseye nou, san yo pa enpoze yo dogmatikman, men ak dyalòg ak disènman.
Pap Francis

 Se pa konbyen nou bay men konbyen lanmou nou mete nan bay.
Manman Teresa

Pa pale m' sou Bondye ou a ak pawòl ou yo. Montre m 'sou Bondye ou a ak aksyon ou yo.
Steve Maraboli

Pi gwo kòz sèl nan ateism nan mond lan jodi a se kretyen: ki rekonèt Jezi ak bouch yo, ki soti nan pòt la, epi nye li pa fason yo vi. Se sa yon monn enkwayan tou senpleman jwenn enkwayab.
Kevin Max

Nou dwe sonje ke tès prensip relijye nou yo pa chita sèlman nan sa nou di, pa sèlman nan priyè nou yo, pa menm nan viv san repwòch - men nan sa nou fè pou lòt moun.
Harry S. Truman

Mond lan bezwen wè kretyen yo boule, pa ak kòlè pwòp tèt ou-dwa sou moral yo glisman nan peyi nou an, men ak pasyon pou Bondye.
Kevin DeYoung


Konnen ke antanke kretyen, desten w se pou w sanble ak Kris la nan tout fason w.
Joyce Meyer

Lavi nou kòmanse fini jou nou vin an silans sou bagay ki enpòtan.
Martin Luther King Jr.