Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

10 me

Kòmantè koupe sou May 10

Refleksyon

We are made skeptical and cynical by the disregard for facts in the pursuit of secular and religious power. Different religious and political groups or prominent persons from both profess special knowledgwe and insights. Claims to this intangible possessed truth divide rather than unite us. We need to reflect on how to be bearers of the truth that overcomes divisions and builds union. Jesus prayed that we be “consecrated in truth”, that our standards would not be for our own selfish goals but to witness to the truth that we live aware of God’s presence within us. Tolerance alone is not enough. It can be patronizing and condescending, it is even cowardly in the face of blatant falsehoods. But, seeking honestly to find truth and live in truth can be transformative and help us to restore balance.

Lapriyè

Se pou mwen viv verite a ki libere mwen.

Aksyon

How can I seek the truth in situations? How can I cut through false rhetoric and posturing?  Do I participate in this? Do I adhere to it? What standard can I use to measure my view of what is factual and true?

Lekti Sigjere

Konsakre yo nan verite a. Pawòl ou se verite.
Menm jan ou voye m 'nan mond lan,
se konsa mwen voye yo sou latè.
E mwen konsakre tèt mwen pou yo,
pou yo menm tou yo ka konsakre nan verite.
Jan 17:11-19

The call to speak with the heart radically challenges the times in which we are living, which are so inclined towards indifference and indignation, at times even on the basis of disinformation which falsifies and exploits the truth.
Pap Francis

Pwoklame verite a epi pa rete an silans grasa pè.   
Catherine nan Syèn

Moralite se baz bagay yo e laverite se sibstans tout moralite.
Mahatma Gandhi

Entegrite se di tèt mwen verite a. Ak onètete se di verite a bay lòt moun.   
Spencer Johnson

Gwo ènmi verite a se trè souvan pa manti a, ekspre, konplo ak malonèt, men mit a, ki pèsistan, konvenkan ak ireyèl.
John F. Kennedy

Pa janm pè leve vwa ou pou onètete ak verite ak konpasyon kont enjistis ak manti ak Evaris. Si moun toupatou nan mond lan ta fè sa, sa t ap chanje tè a.   
William Faulkner

Nan yon tan nan manti inivèsèl - di verite a se yon zak revolisyonè.
George Orwell

Tout verite pase nan twa etap. Premyèman, li se ridikilize. Dezyèmman, li te opoze ak vyolans. Twazyèmman, li aksepte kòm li te evidan.
Arthur Schopenhauer

Onètete se machandiz ki pi ra nan 21yèm syèk la. 
Stewart Stafford