Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

10 me

Kòmantè koupe sou May 10

Refleksyon

 "Transfòmasyon gradyèl nou an se rezilta chwa ki enfliyanse pa gras ak repete pandan tout lavi." Nou viv, nou eksperyans, nou chwazi, nou echwe, nou reyisi epi piti piti nou vin entegre. Lespri ki nan nou an ankouraje nou pi devan. Matirite ak espirityalite apwofondi vini enkreman. Nou toujou nan pwosesis pou vin. Metafò "vwayaj lavi a" baze sou reyalite.

Lapriyè

Ranpli mwen ak Lespri ou, O Bondye.

Aksyon

Pa lage kò nou nan dekourajman men viv lavi moman pa moman konfyans nan Bondye ki gen lanmou san limit.

Lekti Sigjere

Se poutèt sa mwen di nou, kontinye mande, epi n'a resevwa sa nou mande a. Kontinye chèche, w ap jwenn. Kontinye frape, epi pòt la ap ouvri pou ou. Pou tout moun ki mande, resevwa. Tout moun ki chache, jwenn. Ak tout moun ki frape, pòt la ap louvri.
Lik 11:9-1

Tout pral byen, tout bagay pral byen, ak tout kalite bagay pral byen.
Julian nan Norwich

Si gen nenpòt kote sou tè a yon moun ki renmen Bondye ki toujou an sekirite, mwen pa konnen anyen sou li, paske li pa te montre m '. Men, sa a te montre: ke nan tonbe ak leve ankò, nou toujou kenbe nan menm renmen presye sa a.
Julian nan Norwich

Pou rive nan yon bagay bon li trè itil yo te ale pèdi, epi konsa jwenn eksperyans.
Teresa nan Avila

Pa kite anyen boulvèse ou,
pa kite anyen fè ou pè.
Tout bagay ap pase;
Bondye pa janm chanje.
Teresa nan Avila

Lafwa se pa rete kole sou yon chapèl men se yon pelerinaj san limit nan kè a.
Abraram Jozye Heschel

Jis yo dwe se yon benediksyon. Jis pou viv se apa pou Bondye.
Abraram Jozye Heschel