Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 me

Kòmantè koupe sou May 12
Refleksyon

Yo fè nou ensèten ak sinik pa neglijans pou reyalite nan pouswit pouvwa eksklizyon ak relijye. Diferan gwoup relijye oswa politik pwofese apèsi espesyal. Reklamasyon sa a verite posede divize olye ke yo ini nou. Nou bezwen reflechi sou fason pou nou pote laverite ki venk divizyon e ki bati inyon. Jezi te priye pou nou “konsakre nan verite”, pou prensip nou yo pa ta dwe pou pwòp objektif egoyis nou yo men pou temwaye verite a ke nou viv konsyan de prezans Bondye anndan nou. Tolerans pou kont li pa ase. Li kapab patronize ak kondesandan, li menm lach devan manti flagran. Men, chèche viv nan laverite onètman ka transfòme epi ede nou retabli ekilib.

Lapriyè

Se pou mwen viv verite a ki libere mwen.

Aksyon

Ki jan mwen ka chèche laverite nan sitiyasyon? Kouman mwen ka koupe nan fo diskou ak pozisyon? Èske mwen patisipe nan sa a? Èske mwen respekte li? Ki estanda mwen ka itilize pou mezire pwennvi mwen sou sa ki reyalite ak verite?

Lekti Sigjere

 Konsakre yo nan verite a. Pawòl ou se verite.
Menm jan ou voye m 'nan mond lan,
se konsa mwen voye yo sou latè.
E mwen konsakre tèt mwen pou yo,
pou yo menm tou yo ka konsakre nan verite.
Jan 17:11-19

Pwoklame verite a epi pa rete an silans grasa pè.
Catherine nan Syèn

Moralite se baz bagay yo e laverite se sibstans tout moralite.
Mahatma Gandhi

 Entegrite se di tèt mwen verite a. Ak onètete se di verite a bay lòt moun.
Spencer Johnson

Gwo ènmi verite a se trè souvan pa manti a, ekspre, konplo ak malonèt, men mit a, ki pèsistan, konvenkan ak ireyèl.
John F. Kennedy

 Pa janm pè leve vwa ou pou onètete ak verite ak konpasyon kont enjistis ak manti ak Evaris. Si moun toupatou nan mond lan ta fè sa, sa t ap chanje tè a.
William Faulkner 

Nan yon tan nan manti inivèsèl - di verite a se yon zak revolisyonè.
George Orwell

Tout verite pase nan twa etap. Premyèman, li se ridikilize. Dezyèmman, li te opoze ak vyolans. Twazyèmman, li aksepte kòm li te evidan.
Arthur Schopenhauer

Onètete se machandiz ki pi ra nan 21yèm syèk la.
Stewart Stafford