Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 me

Kòmantè koupe sou May 12

Refleksyon

Espwa se yon aksyon imen nan angajman ak envestisman nan lavni. Espwa se yon zak kouraj imen ki refize cheri prezan an twòp oswa ki diminye nan dezespwa pa sikonstans prezan. Espwa se kapasite pou abandone prezan an pou sa ki imajine se yon avni ki ka rive jwenn... Espwa an final se yon kontradiksyon nan vèsyon dominan reyalite a... li se nan rasin byennèt imen, pou tèt nou menm jan pou tout ta vwazen nou yo.
 Walter Brueggemann

Lapriyè

Tout pral byen, tout bagay pral byen ak tout kalite bagay pral byen.
Julian nan Norwich

Aksyon

Eseye vire dekourajman w ak enpasyans nan kèk aksyon pozitif. Fè sa ou kapab pou amelyore bagay yo. Fè konfyans ke ou ka ede kreye lavni an.

Lekti Sigjere

Paske nan espwa sa a nou te sove. Men, espwa ke yo wè pa gen espwa ditou. Ki moun ki espere sa yo deja genyen? Men, si nou espere sa nou poko genyen, nou tann li avèk pasyans.
Women 8:24-25

Ann kenbe esperans n ap fè a, paske moun ki te pwomèt la fidèl.
Ebre 10:23

Pou kretyen yo, lavni an gen yon non, e non li se Lespwa. Santi lespwa pa vle di pou w optimisman nayif epi inyore trajedi limanite ap fè fas a. Espwa se vèti yon kè ki pa fèmen tèt li nan fènwa, ki pa rete sou tan lontan an, ki pa senpleman pase nan prezan, men ki kapab wè yon demen.
Pap Francis

Pifò nan bagay enpòtan nan mond lan te akonpli pa moun ki te kontinye eseye lè te sanble pa gen okenn espwa ditou.
Dale Carnegie

Se pou chwa ou yo reflete espwa ou, pa laperèz ou.
Nelson Mandela

Yon fwa ou chwazi espwa, tout bagay posib.
Christopher Reeve

Ou pa kapab naje pou jwenn nouvo orizon jiskaske ou gen kouraj pou w pèdi rivaj la je l.”
William Faulkner

Lè ki pi fonse yo se jis anvan douvanjou.
Pwovèb angle

Espwa ka yon fòs pwisan. Petèt pa gen okenn maji reyèl nan li, men lè ou konnen sa ou espere pou pifò epi kenbe li tankou yon limyè nan ou, ou ka fè bagay sa yo rive, prèske tankou maji. 
Laini Taylor

Pi piti ou ka fè nan lavi ou se konnen sa ou espere pou. Ak pi plis ou ka fè se viv andedan espwa sa a. Pa admire li nan yon distans men viv dwat nan li, anba do kay li.
Barbara Kingsolver

Espwa baze sou relasyon, sou yon koneksyon kolaboratif ak moun ak yon pi gwo pouvwa.
Louise Danielle Palmer

Espwa ak laperèz pa ka okipe menm espas. Envite youn pou rete.
Maya Angelou