Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 me

Kòmantè koupe sou May 16
Refleksyon

Nou ka ranpli ak fristrasyon nan sik intèrminabl kote nou parèt yo te kenbe, ak enkapasite limanite a parèt ak grandi ak chanje. Anpil nan estrikti sosyete a parèt òganize pou kenbe modèl konpòtman ki te mennen nou nan dezòd sa a. Moman aktyèl la mande pou feròs moral. Nou bezwen leve vwa nou ak klè epi kanalize kòlè nou. Feròs tèt li, menm si, kenbe danje. Lè nou reklame yon baz moral ki wo, epi mete etikèt sou opozan nou yo egare, nou pran risk pou nou fè gwo mal nan non byen. Nou bezwen balans nou ferosite moral avek imilite ek tandrès. Nou bezwen aksyon moral, kouraz, feroz; men nou bezwen tou imilite ak tandrès si nou vle kenbe tèt nou ansanm.

Lè nou pratike imilite, nou ka evite pyèj demonize lòt moun, kote anpil nan nou sanble tonbe nan. Lè nou pratike tandrès, nou kenbe ak apwofondi koneksyon atravè diferans. Si nou kapab edike nouvo jenerasyon pou balanse feròs ak imilite ak tandrès, kesyon ak repons, lè sa a rankont nou ak fènwa, kit se nan etid istwa a oswa nan nouvèl chak jou, ka galvanize aksyon reflechi, konpasyon.
Adapte de raben Dr Ariel Burger 

Lapriyè

Pa gen anyen ki tèlman fò tankou dousè, pa gen anyen ki tèlman dou tankou fòs reyèl.
Saint Francis de Sales

Aksyon

Fè otan objektif ou kapab sou pwoblèm ki fè nwa fason nou viv kounye a. Anbrase epi pale pou chanjman lè ou gen opòtinite. Fè kouraj, men tou aji avèk konpasyon ak yon konsyans de pwòp limit ou.

Lekti Sigjere

Avèk tout imilite ak dousè, avèk pasyans, montre tolerans youn pou lòt nan renmen.
Efezyen 4:2

Bondye mennen moun ki enb yo nan jistis,
Epi li anseye fason ki dwat yo enb.
Sòm 25:9

Nou chak gen yon vizyon byen ak sa ki mal. Nou dwe ankouraje moun pou yo avanse nan direksyon sa yo panse ki bon... Chak moun gen pwòp lide pa yo sou sa ki byen ak sa ki mal epi yo dwe chwazi yo swiv sa ki byen ak goumen sa ki mal jan li ansent yo. Sa ta ase pou fè mond lan yon pi bon kote.
Pap Francis

Kòlè ki motive pa konpasyon oswa yon dezi pou korije enjistis sosyal, epi li pa chèche fè lòt moun mal, se yon bon kòlè ki vo genyen.
Dalai Lama

Pa gen anyen ki ka geri kòlè eksepte konpasyon.
Thich Nhat Hanh

Pi bon fason pou vanje tèt ou se pa konsa.
Marcus Aurelius

Kòlè se sa ki anpeche nou tolere entolerab.
William Sloane sèkèy

Chak fwa yon nonm defann yon ideyal, oswa aji pou amelyore kalite lòt moun, oswa frape kont enjistis, li voye yon ti rid nan espwa, epi li travèse youn ak lòt soti nan yon milyon sant diferan nan enèji ak nana, rid sa yo. Bati yon kouran ki ka bale pi gwo miray opresyon ak rezistans.
Robert F. Kennedy

Okòmansman te gen yon ti kantite enjistis aletranje nan mond lan, men tout moun ki te vini apre sa te ajoute pòsyon pa yo, toujou panse ke li te piti anpil ak san enpòtans, epi gade kote nou te fini jodi a.
Paulo Coelho