Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 me

Kòmantè koupe sou May 17
Refleksyon

Reverans pou kreyasyon vini san patipri fasil pou pifò moun. Reverans pou lòt moun prezante plis defi, sitou si lavi moun sa yo rive afekte pwòp pa nou. Nou gen yon tan pi fasil renmen limanite pase renmen èt imen patikilye. Èt imen an patikilye raman fè bagay sa yo jan nou panse yo ta dwe fè yo, epi lè yo anpeche nou fè sa nou panse nou ta dwe fè, nou ka manke respè pou yo. Nan nivo ki pi fondamantal, pratik chak jou pou yo te ak lòt moun se pratik pou renmen frè parèy la kòm pwòp tèt ou. Pli konplike, li se pratik pou vini fas-a-fas ak yon lòt moun, de preferans yon moun ki diferan ase pou kalifye kòm yon kapital "O" Lòt—e omwen amizan posiblite pou sa a se youn nan figi Bondye yo.
Adapte de Barbara Brown Taylor

Lapriyè

Se pou mwen grandi nan renmen pwochen.

 Aksyon

Ki moun ki “lòt yo” nan lavi w? Ki jan ou ka pratike lanmou pou pwochen pou moun sa yo?

Lekti Sigjere

Renmen Seyè a, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout nanm nou, ak tout lespri nou. Sa a se premye ak pi gwo kòmandman an.  Epi dezyèm lan se tankou li: renmen pwochen ou tankou tèt ou.
Matye 22:37

Konsa, antanke moun Bondye chwazi yo, ki sen e byenneme yo, mete kè sansib, jantiyès, imilite, imilite, ak pasyans. Menm jan Seyè a te padonnen nou, se konsa nou menm tou nou dwe padonnen. Ak pi wo a tout bagay sa yo mete sou renmen, ki mare tout bagay ansanm nan amoni pafè.
Kolosyen 3:12-14 

Bondye, ki se lanmou, kreye nou nan lanmou, pou nou ka renmen lòt moun pandan nou rete ini ak Bondye. De dimansyon lanmou, pou Bondye ak pou pwochen nou, nan inite yo, karakterize disip Kris la.
Pap Francis

Si nou pratike lanmou pou pwochen ak gwo pèfeksyon, n ap fè tout bagay.
St.Teresa nan Avila

Egzamine kè w souvan pou w wè si se konsa anvè frè parèy ou menm jan ou ta renmen l ye anvè ou si ou nan plas li. Sa a se touchstone nan vre rezon.
St.Francis De Sales

Pa gen moun ki konnen anpil fot ou pi byen pase ou! Men, ou renmen tèt ou malgre. Se konsa, ou dwe renmen pwochen ou, kèlkeswa defo ou wè nan li.
Martin Buber

Renmen frè parèy ou tankou tèt ou. Se sa nou bezwen adopte pou vin yon pi bon peyi.
Brandon Marshall

Egzamen fyèl lanmou nou pou Bondye se lanmou nou pou pwochen.
Brennan Manning

Lafwa pa limite a afime egzistans Bondye. Non, lafwa di nou ke Bondye renmen nou e li mande yon repons renmen. Repons sa a bay nan lanmou pou lèzòm, e se sa nou vle di ak yon angajman anvè Bondye ak pwochen nou. Gustavo Gutierrez

Premye kesyon prèt la ak Levit la te poze se: 'Si m' sispann ede nonm sa a, kisa ki pral rive m'? Men … bon Samariten an te ranvèse kesyon an: ‘Si m pa sispann ede nonm sa a, kisa ki pral rive l?
Martin Luther King Jr.

Nou tout se èt espirityèl e apèl nou se renmen pwochen nou, kanpe kont enjistis ak montre konpasyon pou tout moun!
Timote Pina

Lanmou frè parèy nou an nan tout plenite li vle di tou senpleman kapab di, kisa w ap travèse?
Simone Weil