Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

18 me

Kòmantè koupe sou May 18

Fèt Asansyon an

Refleksyon

Monte ak Kris la pa vle di nou dwe “monte” men pou nou “desann” nan fon lavi nou, pou nou viv nan yon sant imilite, pou nou aksepte verite chak moman ki gen pouvwa lanmou Bondye a. Reflechi sou "sa ki anwo a," sou sa ki nan syèl la, se panse soti nan yon sant konsyans ki pi pwofon, se pa yon konsyans nan pwòp tèt ou izole a men yon konsyans nan yon koneksyon pwofon, epi reyalize ke syèl la kòmanse isit la sou tè a lè nou. reyalize ke nou mare ansanm nan inite lanmou Bondye ki toujou ap koule. Pou atenn inite sa a nan renmen nan mitan dezòd mond lan se monte ak Kris la.
Ilia Delio

Lapriyè

Voye Lespri w pou nou, Seyè.

Aksyon

Reflechi ke “syèl la kòmanse isit sou tè a lè nou rann nou kont nou lye ansanm nan inite lanmou Bondye ki toujou ap koule”. Jwenn fason konkrè pou transfòme lafwa w an aksyon.

Lekti Sigjere

Poukisa w kanpe la a ap gade syèl la?
Travay 1:11

Jezi anseye nou yon lòt fason: Ale deyò. Ale epi pataje temwayaj ou, ale deyò epi kominike avèk frè ak sè ou yo, ale deyò epi pataje, ale deyò epi mande. Vin Pawòl la nan kò ak nan lespri.
Pap Francis

Krisyanis san disip se toujou Krisyanis san Kris la.
Dietrich Bonhoeffer

Jezi pa gen okenn restriksyon oswa limite nan tan ak espas ankò, jan li te ye pandan lavi istorik li. Olye de sa, menm jan ak Bondye ke li te konnen nan pwòp eksperyans li, li kontinye ap konnen nan eksperyans disip li yo.
Marcus Borg

Pandan tout listwa, se inaksyon moun ki te ka aji; endiferans moun ki ta dwe konnen pi byen; silans vwa jistis la lè li te plis enpòtan; sa te fè li posib pou sa ki mal triyonfe.
Haile Selassie

Nou pa kapab disip tyèd. Legliz la bezwen kouraj nou pou l bay temwayaj laverite.
Pap Francis.

Pou vin yon temwen pou Bondye se yon siy vivan nan prezans Bondye nan mond lan.
Henri Nouwen

 Disip se pa yon bagay ou aprann jis nan etidye li; nan kèk pwen ou dwe fè li.
Kenda Creasy Dean

Jou Asansyon an pwoklame seyè Kris la. Lè w di Jezi ki leve e ki monte a se “adwat Bondye”, yon pozisyon onè ak otorite, sa vle di “Jezi se Senyè”. Nan premye syèk la, lè wa yo ak anperè yo te deklare ke yo se chèf, reklamasyon sa a te gen non sèlman relijye, men tou politik. Di "Jezi se Senyè" te vle di, epi li vle di, ke Ewòd ak Seza nan monn sa a pa t ', epi yo pa.
Marcus Borg