Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 me

Kòmantè koupe sou May 2
Refleksyon

Moun vle fè pati yon kominote paske li amelyore lavi. Kòm èt imen, nou bezwen yon sans de appartenance. Kominote se sou jwenn lòt moun ak pataje yon anviwònman nou rele lakay. Bezwen ansanm sa a ede nou lè n ap kreye yon kominote. Nou vin yon pati nan yon gwoup moun ki pataje valè sibstansyèl. Santi asosyasyon ede nan etabli lapè ak amoni. Nou gen tandans jwi jou ferye oswa rituèl ansanm. Nou pote diferans nou yo nan gwoup sa a epi lè nou aksepte diferans nan tèt li, kominote a ka konfwonte kesyon diferans nan sosyete a. Kominote konekte nou atravè anpil relasyon nou devlope. Lè nou bati kominote a, nou ka eseye mete kèk gerizon nan monn fragmenté nou an.

Lapriyè

Se pou nou viv ansanm nan lapè ak inite.

Aksyon

Konsidere kominote ou fè pati yo. Ki jan yo amelyore lavi ou? Èske yo yon fòs pozitif kote yo egziste? Èske gen nenpòt efè negatif? Kiyès, si gen yon moun, ki eskli? Poukisa?

Lekti Sigjere

Paske, kote de oswa twa reyini nan non mwen, se la mwen avèk yo.
Matye 18:20

 M ap ankouraje nou, frè m ak sè m yo, pou nou veye moun ki lakòz divizyon epi ki mete obstak nan wout nou ki kontrè ak ansèyman nou te aprann nan. Kenbe lwen yo.
Women 16:17 

Nou dwe mache ini ak diferans nou yo: pa gen lòt fason pou nou vin youn. Sa a se chemen Jezi.
Pap Francis

Yon kominote bezwen yon nanm si li vle tounen yon kay vre pou èt imen. Ou menm, pèp la dwe bay li nanm sa a.
Pap Jan Pòl II

Mwen ka fè bagay ou pa kapab, ou ka fè bagay mwen pa kapab; ansanm nou ka fè gwo bagay.
Manman Teresa

Nou dwe vin pi gwo pase nou te ye: plis kouraj, pi gwo nan lespri, pi gwo nan pèspektiv. Nou dwe vin manm nan yon nouvo ras, simonte prejije ti kras, dwe ultim fidelite nou pa nasyon yo men ak moun parèy nou yo nan kominote imen an.nite.
Haile Selassie

 Yon vrè kominote se pa sèlman pou yo te jeyografikman pre yon moun oswa yon pati nan menm rezo entènèt sosyal la. Li se sou santi w konekte ak responsab pou sa k ap pase. Limanite se kominote final nou an, epi tout moun jwe yon wòl enpòtan.
Yehuda Berg

Moun anvi konfò, moun anvi koneksyon, moun anvi kominote.
Marianne Williamson

Kominote se yon siy ke lanmou posib nan yon monn materyalis kote moun souvan swa inyore oswa goumen youn ak lòt. Se yon siy ke nou pa bezwen anpil lajan pou gen kè kontan–an reyalite, opoze a.
Jean Vanier

Nou te fèt pou ini ak lòt moun parèy nou yo, epi rantre nan kominote ak ras imen an.
Sisero

Nou konnen ke kote kominote a egziste nan konfere sou manm li yo idantite, yon sans de apatenans, ak yon mezi sekirite. . . . Kominote yo se dèlko nivo tè ak prezèvatè valè ak sistèm etik.
Jan Gardner

Lavi nou nan kominote a se yon siy tanjib inyon an ki rele tout kreyasyon an.
Konstitisyon Sè Sen Jozèf yo


Nou kwè ke tout se youn e ke apèl nou an se pou yon lanmou enklizif aktif ki chèche inyon sa a ak Bondye ak kominote sakre lavi a ki gen ladann tout kreyasyon an - lè, tè, dlo, plant ak bèt. Nou wè tèt nou nan inyon ak kominote sa a ke nou kenbe kòm frè parèy grasa li Bondye kontinye ap revele.
Deklarasyon Etik Tè Sè Sen Jozèf yo