Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 me

Kòmantè koupe sou May 20
Refleksyon

Nan Laudato Si, Pap Francis afime ke yon apwòch vrèman ekolojik se tou natirèlman sosyal. "Lè yo konsidere lanati sèlman kòm yon sous pwofi ak benefis, sa gen konsekans grav pou sosyete a. Sa a… te lakòz gwo inegalite, enjistis ak zak vyolans kont majorite limanite, depi resous yo fini nan men premye moun ki vini oswa ki pi pwisan an: gayan an pran tout.”

Konplètman an akò ak modèl sa a se ideyal yo nan amoni, jistis, fratènite ak lapè jan levanjil Jezi a pwopoze a. "Se yon apwòch ki tande rèl tè a ansanm ak rèl pòv yo." "Yon sans de pwofon kominyon ak rès lanati pa ka reyèl si kè nou manke tandrès, konpasyon ak enkyetid pou èt parèy nou yo."

Lapriyè

Se pou nou grandi nan dezenterese ak konpasyon.

Aksyon

Pou moun ki desan jistis ak konpasyon ale pi lwen pase politik. Ki kote ou wè verite analiz Pap la? Ki jan nou chak ka chanje pou nou ka rive yon sosyete ki pi jis, san vyolans ak ekitab? Kisa ou ka fè espesyalman?

Lekti Sigjere

Mwen konnen Senyè a pral kenbe kòz malere yo, e li pral fè jistis pou malere yo.
Sòm 140:12 

Men, si yon moun gen byen lemonn epi li wè frè l nan bezwen, men li fèmen kè l kont li, ki jan lanmou Bondye fè pou l rete nan li?
1 Jan 3:17-18 

Nou pa fè fas ak de kriz separe, youn anviwonmantal ak lòt sosyal, men pito ak yon kriz konplèks ki se tou de sosyal ak anviwònman an. Estrateji pou yon solisyon mande yon apwòch entegre pou konbat povrete, restore diyite moun ki ekskli yo, epi an menm tan pwoteje lanati.
Laudato Si

Nou dwe reyalize ke yon vrè apwòch ekolojik toujou vin tounen yon apwòch sosyal; li dwe entegre kesyon jistis nan deba sou anviwonman an, pou l ka tande ni rèl tè a ni rèl pòv yo.
Laudato Si

Anpil nan pòv yo ap viv nan zòn ki afekte patikilyèman pa fenomèn ki gen rapò ak chofe, e mwayen yo pou sibzistans yo depann lajman de rezèv natirèl ak sèvis ekosistèm tankou agrikilti, lapèch ak forè.
Laudato Si

Nan polarite, gen povrete ekstrèm ak richès ekstrèm. Pon diferans ki genyen ant de la epi w ap jwenn balans ak yon tè ki pral siviv menas chanjman nan klima limanite pwòp tèt ou-enpoze. Latè se yon refleksyon limanite.
Debora Bravandt

Deklare lagè sou povrete, pa pòv yo.
Matshona Dhliway

Povrete kreye mechanste ak soufrans pou moun, bèt ak anviwònman an. Nou dwe adrese li pou sove mond nou an.
Eileen Anglin

San yo pa yon elektora enfòme, politisyen yo pral kontinye sèvi ak milya pi ba a sèlman pou opòtinite foto, olye ke ankouraje transfòmasyon reyèl.
Paul Collier