Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 me

Kòmantè koupe sou May 20
Refleksyon

Nou kwè sila nou rele Bondye a se orijin tout sa ki ye a. Renmen jan Bondye renmen se renmen lib e gratis. Li se yon lanmou ki baze sou yon realizasyon ke nou se yon pati nan linivè a pa sant la nan li, yon konesans vre ak konfyans nan tèt nou ak yon otantik pran swen tout lòt moun. Li kenbe tout kreyasyon an reverans, tout bèt vivan ak sezi ak swen, ak tout moun ak respè. Nan yon nivo pèsonèl, se eseye renmen olye ke yo chèche renmen. Se defi a pou eseye ofri yon lanmou dezenterese ki pa fè okenn demand.

Lapriyè

O, Mèt Divine, fè m pa chèche anpil
Yo dwe renmen tankou renmen.
Francis nan Assisi

Aksyon

Eseye dekouvri nan tèt ou bagay ki anpeche w renmen lòt moun lib olye ke w tann afimasyon ak sipò konstan.

Lekti Sigjere

Menm jan Bondye renmen mwen,
se konsa mwen renmen ou. Rete nan lanmou mwen.
Men kòmandman mwen an:
Yonn renmen lòt,
Menm jan mwen te renmen ou.
Jan 15:9 -!0, 12-13

Seyè, fè m 'yon enstriman nan lapè ou
Kote ki gen rayisman kite m simen lanmou.
Kote ki gen blese, padon...
Kote ki gen dezespwa, espwa...
O, Mèt Divine, fè m pa chèche anpil
Pou konsole kòm konsole
Pou yo konprann kòm pou konprann...
Pou yo renmen tankou pou renmen...
Lapriyè Sen Franswa

Sekrè lavi kretyen an se lanmou. Se sèlman lanmou ki ranpli espas vid yo ki te koze pa sa ki mal.
Pap Francis

Lanmou se bote nanm nan.
Saint Augustine

Lanmou ak konpasyon se nesesite, pa liks. San yo limanite pa ka siviv.
Dalai Lama

Yon jou, apre yo fin metrize van yo, vag yo, mare yo ak gravite, nou pral exploiter pou Bondye enèji lanmou yo, epi answit, pou yon dezyèm fwa nan istwa mond lan, lèzòm pral dekouvri dife.
Pierre Teilhard de Chardin

Pou ti bèt tankou nou imansite a se sipòtab sèlman nan renmen.
Carl Sagan

Yon kè renmen se kòmansman tout konesans.
Thomas Carlyle

Bonte lanmou ak konpasyon se baz pou aksyon ki gen sajès, pwisan, pafwa dou, epi pafwa feròs ki ka vrèman fè yon diferans - nan pwòp lavi nou ak nan lavi lòt moun.
Sharon Salzberg.

Sèl fason lanmou ka dire tout lavi se si li san kondisyon. Verite a se sa a: renmen pa detèmine pa moun yo renmen, men pito pa moun ki chwazi renmen.
Stephen Kendrick

Se sèlman lè nou bay kè kontan, san ezitasyon oswa san panse de benefis, nou ka vrèman konnen ki sa renmen vle di.
Leo Buscaglia

Mond lan pa konpreyansib, men li anbrase: atravè anbrase youn nan èt li yo.
Martin Buber

Se sèlman ak kè a ke yon moun ka wè byen; sa ki esansyèl se envizib nan je a.
Antoine de Saint-Exupéry