Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 me

Kòmantè koupe sou May 24
Refleksyon

Mond lan anvizaje lapè kòm absans lagè. Vizyon Jezi te genyen sou lapè a pi anbrase pase sa. Shalom nan Jezi rive nan nati a menm nan lyen Bondye a ak kreyasyon, ak nati imen nou an ak nati a nan linivè a. Li se yon vizyon nan yon mond rekonsilye, yon mond nan lòd kote gen jistis, amoni, ak renmen. Sa a se shalom kote nou te rele. Se yon lapè ki konekte ak lanmou. Se lapè moun k ap viv yon vi k ap pran swen, jis ak vanyan gason nan kominote imen an.

Lapriyè

Se pou lavi mwen ofri lapè bay lòt moun.

Aksyon

Eseye rankontre konfli ak kalm ak yon dezi pou kreye lapè.

Lekti Sigjere

Shalom mwen kite avèk ou, shalom mwen mwen ba ou, pa tankou a
monn bay èske mwen ba ou li.
Jan 14:27

Nan aswè premye jou nan semèn nan, lè disip yo te ansanm, ak pòt yo fèmen paske yo te pè chèf jwif yo, Jezi vini, li kanpe nan mitan yo, li di: "Chalom!"
Jan 20:19

Lè w ap pwoklame lapè ak bouch ou, fè atansyon pou w genyen l pi plis toujou nan kè w.
Francis nan Assisi

Lapè an premye vle di pa gen lagè... men sa vle di tou ke gen amitye ant tout moun, ke chak jou se yon pa devan pou jistis, pou pa gen timoun ki grangou ankò, pou pa gen timoun ki malad ankò ki fè. pa gen posiblite pou yo resevwa swen sante. Fè tout sa vle di fè lapè. Lapè enplike travay, se pa pou rete kalm e pa fè anyen. Non! Vrè lapè vle di travay pou tout moun gen solisyon pou pwoblèm yo, pou bezwen yo, ke yo genyen nan peyi yo, nan peyi yo, nan fanmi yo, nan sosyete yo.
Pap Francis

Mwen fè sèman pou m kiltive lapè nan evite zak vyolans (tou de vèbal ak fizik), fè tout sa mwen kapab pou pwoteje lòt moun kont vyolans, epi travay ak lòt moun pou mete fen nan vyolans nan sosyete a an jeneral.
Rami M. Shapiro

Sèvi lapè pa fasil. Souvan li pi difisil pou chèche dyalòg ak yon moun ki pwòch - yon konjwen, yon fanmi, yon kòlèg travay, yon anplwayè, oswa yon vwazen - pase ak yon lènmi byen lwen wè sèlman sou ekran televizyon.
Jim Forest

Fè lapè, pa jis pale sou li.
Thich Nhat Hanh

Si yon moun panse lanmou ak lapè se yon kliche ki dwe rete nan ane swasant yo, se pwoblèm li. Lanmou ak lapè etènèl.
Jan Lennon

Lapè pa ka kenbe pa fòs, li ka sèlman reyalize pa konpreyansyon.
Albert Einstein

Ou pa ka bay men ak yon pwen sere.
Mahatma Gandhi

Lapè soti nan anndan an. Pa chèche li san yo pa.
Gautama Bouda