Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 me

Kòmantè koupe sou May 26
Refleksyon

Sou kèk nivo nou tout se créateur si nou vle ou non. Pandan n ap viv lavi nou, toujou gen moun k ap gade nou, k ap koute endikasyon, k ap chèche diferans, k ap evalye aksyon nou, pawòl nou. Nou toujou ap kreye anviwònman kote lòt moun antre nan epi yo santi yo swa nouri oswa negasyon. Nou kreye vag enèji ki lave lòt moun nan prezans nou an- vag ki ka kalme ak rekonfòte oswa fwèt ak domaj. Nou kreye jan jou ak nwit nou sanble, ki travay nou fè, ki bote ki antoure nou. Epi, sou yon baz chak jou, nou kreye atitid nou pote nan lavi epi chwazi si pòt la nan kè nou louvri oswa fèmen.
Jan Phillips

Lapriyè

Se pou mwen ofri yon lespri dinamize ak pozitif pou lòt moun

Aksyon

Egzamine atmosfè ou kreye nan fanmi w, nan espas travay ou, nan kominote w la. Èske w se yon moun ki aleje lavi lòt moun? Èske ou pwojte lapè oswa enkyetid?

Lekti Sigjere

Vin jwenn mwen, nou tout k'ap travay, ki gen chay, m'a ba nou soufrans.
Matye 11:28

Yon kè kontan se yon bon medikaman, men yon lespri kraze seche zo yo.
Pwovèb 17:22

Gen kretyen ki gen lavi yo sanble tankou Karèm san Pak.
Pap Francis

Ti bagay konsole nou paske ti bagay aflije nou.
Blaise Pascal

Gen kèk ki respire kè kontan nenpòt kote yo ale, gen kèk lè yo ale.
Oscar Wilde

Mwen te aprann nan eksperyans ke pi gwo pati nan kontantman nou oswa mizè nou depann de dispozisyon nou yo epi yo pa sou sikonstans nou yo. Nou pote grenn yo avèk nou nan lespri nou tout kote nou ale.
Mat Washington

Espire kontantman epi w ap santi l tounen mil fwa.
Joan Lunden

Yon lavi pa enpòtan eksepte nan enpak li genyen sou lòt lavi.
Jackie Robinson

Ou pa janm konnen ki lè yon moman ak kèk mo sensè ka gen yon enpak sou yon lavi.
Zig Ziglar

Fè sa ki byen kenbe pouvwa a transfòme nou anndan an, ak Lè sa a, rid soti nan ti sèk ki toujou ap agrandi ki gen yon enpak pozitif sou mond lan an jeneral.
Shari Arison

Ti jès ka gen yon gwo enpak.
Julianna Margulies