Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 me

Kòmantè koupe sou May 26

Refleksyon

Revize sa nou fè chak jou se yon refleksyon revele. Ki sa nou di nou apresye kòm opoze ak sa nou aktyèlman fè? Nou ka reyalize ke gen valè nou kenbe, angajman nou te fè, kwasans nou anvi, ki tou senpleman pa sou lis priyorite nou chak jou. Si sa n ap espere fè se grandi nan libète pèsonèl ki baze sou yon sansasyon inyon k ap ogmante ak mistè nou rele Bondye a, sou yon vizyon ki pi klè sou ki moun nou ye, ak sou yon dezi ki pi pwofon pou nou pi byen aliye ak levanjil la. Jezi, Lè sa a, li vo fè revizyon pèsonèl sa a ak anpil atansyon. Èske gen yon bagay ki bezwen reyaji?

Lapriyè

Eklere mwen, o Bondye.

Aksyon

Kisa revizyon sa a sou priyorite mwen te revele m? Sa ki bezwen realigning
nan lavi mwen? Kouman mwen ka fè li rive?

Lekti Sigjere

Paske kote trezò ou ye, se la kè ou pral ye tou.
Lik 12:34

Pa enkyete w pou anyen, men nan tout bagay, nan lapriyè ak siplikasyon ak di Bondye mèsi, se pou Bondye fè demann ou yo konnen. Epi lapè Bondye a, ki depase tout konprann, ap pwoteje kè nou ak lespri nou nan Jezikri.
Filipyen 4:6-8 

Sa a se yon moman pou nou reve gwo, pou nou repanse priyorite nou yo - sa nou apresye, sa nou vle, sa n ap chèche - epi re-planifye avni nou an, angaje nou aji nan lavi chak jou nou sou sa nou te reve.
Pap Francis

Ann reflechi sou sa ki vrèman gen valè nan lavi a, sa ki bay lavi nou sans, epi fikse priyorite nou sou baz sa. 
Dalai Lama

Aksyon eksprime priyorite. 
Mahatma Gandhi

Pifò nan nou pase twòp tan sou sa ki ijan epi yo pa ase tan sou sa ki enpòtan.
Stephen Covey

Olye pou w di "Mwen pa gen tan" eseye di "se pa yon priyorite," epi wè ki jan sa santi.
Laura Vanderkam

Sèvi ak pouvwa desizyon an ba ou kapasite pou w pase nenpòt eskiz pou chanje nenpòt ak tout pati nan lavi ou nan yon moman.
Tony Robbins

Bagay ki pi enpòtan yo pa dwe janm gen pitye pou bagay ki pi enpòtan yo.
Johann Wolfgang von Goethe

Nou ka di valè nou yo lè nou gade souch chèk nou yo.
Gloria Steinem