Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 me

Kòmantè koupe sou May 27
Refleksyon

Konsèp yon tè pwofondman espirityèl ka sanble etranj nan kilti lwès nou an. Nou abitye idantifye sakre a ak kote adore nou yo. Se rès la nan tè a souvan konsidere kòm yon resous oswa tou senpleman byen imobilye. Poutan, nan fon nan nou gen yon tranbleman ak yon sans de mistè an repons a mond natirèl la. Imajinasyon nou ak sans nou nan divin la reflete eksperyans nou nan bèlte ekstravagan tè a. Kèlkeswa kote nou ye nou ka jwenn sous espirityèl la nan revelasyon lanati.

Lapriyè

Ala bèl bagay ou yo, o Bondye!
Sòm 95:2

Aksyon

Pèmèt tèt ou tan pou w an kontak ak mond natirèl la. Reflechi sou kreyasyon etonan nou fè pati. Kite konsyans sa a fòme aksyon ou yo. Pran konsyans de siy ke tè a ap bay an repons a aksyon destriktif lèzòm. Être dispoze pou chanje Et sipòte chanjman.

Lekti Sigjere

Gade jan flè raje yo grandi: yo pa travay, yo p'ap file. Men, m'ap di nou sa: Salomon menm ak tout bèl pouvwa li pa t' abiye tankou yonn ladan yo.
Matye 6:28-29

Tout efò lespri imen an pa ka fin itilize esans yon sèl mouch.
Toma Aquinas

Si nou te viv sou lalin lan, lespri nou ak emosyon nou, diskou nou, imajinasyon nou, sans nou nan diven an tout ta reflete dezolasyon nan peyizaj linè a.
Thomas Berry

Gade byen fon nan lanati, ak Lè sa a, ou pral konprann tout bagay pi byen.
Albert Einstein

Si wè syèl la ble ranpli w ak lajwa, si yon brin zèb k ap monte nan jaden gen pouvwa pou l deplase w, si bagay senp yo nan lanati gen yon mesaj ou konprann, fè kè ou kontan, paske nanm ou vivan.
Eleonora Duse

Nou bezwen jwenn Bondye, epi li pa ka jwenn li nan bri ak ajitasyon. Bondye se zanmi silans. Gade ki jan lanati - pye bwa, flè, zèb - ap grandi an silans; wè zetwal yo, lalin lan ak solèy la, ki jan yo deplase an silans... Nou bezwen silans pou nou kapab touche nanm.
Manman Teresa

Nan tout bagay nan lanati gen yon bagay nan bèl bagay.
Aristòt

Lanati se yon sèl chante pou fè lwanj ki pa janm sispann chante.
Richard Rohr

Tout moun bezwen bote ak pen, kote pou jwe ak priye, kote lanati ka geri epi bay kò ak nanm fòs.
Jan Muir

Pandan tout lavi m, nouvo aklè Lanati te fè m rejwi tankou yon timoun.
Marie Curie

Bondje kap kominike nou premyèman atravè tli lang nan mond natirèl la. Pa tande mond natirèl la se pa tande diven an.
Thomas Berry