Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 me

Kòmantè koupe sou May 3
Refleksyon

Bèje a rele pwòp mouton li yo pa non epi,,,
mouton yo swiv li, paske yo rekonèt vwa li.
Jan 10:1-10

Bèje a rele mouton yo pa non epi yo rekonèt li. Kris la parèt nan entimite relasyon an. Li soti nan fon nan nou, kote nou chak yo rele pa non. Li vin rekonekte nou ak tèt nou ak rasin tout sa ki genyen. Eske nou tande vwa li? Ki kote nou ye kòm moun ak kòm yon kominote sou latè? Èske nou pral konnen vwa a epi suiv epi reponn a non nou, nan idantite pwofon nou an?
Adapte de J. Philip Newell

Lapriyè

Seyè a se gadò m'. li mennen m nan bon chemen.

Aksyon

Nan peryòd sa a nan chanjman transfòmasyon nan ki jan yo rele nou? Ki sa sa vle di suiv Kris la nan tan sa a? Ki sa yo ye "vwa etranje yo" ki gen apèl twonpe nou jodi a?

Lekti Sigjere

Mouton yo tande vwa l, menm jan gadò mouton yo rele pwòp mouton l yo pa non epi li mennen yo deyò. Lè li fin chase tout pwòp li yo, li mache devan yo, epi mouton yo swiv li, paske yo rekonèt vwa li. Men, yo p'ap swiv yon etranje; yo pral kouri kite l, paske yo pa rekonèt vwa etranje yo.
Jan 10:1-10

Jezi, Bon Bèje a, atantif ak nou chak; Li chèche nou e li renmen nou, li ban nou pawòl li, li konnen kè nou an pwofondè, dezi nou, ak espwa nou, ansanm ak echèk nou yo ak desepsyon nou yo. Li resevwa e li renmen nou jan nou ye a, ak bon pwen nou yo ak move pwen nou yo.
Pap Francis

Bann mouton Kris la konsiste de mouton ki pa sèlman koute gadò mouton yo, men tou ki kapab rekonèt vwa li, swiv li, fidèlman e ak tout konsyans, sou patiraj lavi etènèl yo.
Pap Jan XXIII

Vokasyon pa soti nan yon vwa deyò ki rele m 'yon bagay mwen pa ye. Li soti nan yon vwa isit la ki rele m 'yo dwe moun mwen te fèt yo dwe.
Thomas Merton

Tout moun gen anndan li yon bon nouvèl. Bon nouvèl la se ke ou pa konnen ki jan gwo ou kapab. Konbyen ou ka renmen. Ki sa ou ka akonpli. Ak ki potansyèl ou ye.
Anne Frank

Kote Bondye rele w la se kote gwo kè kontan w ak gwo grangou nan mond lan rankontre.
Frederick Buechner

Rele se pa sèlman yon kesyon pou nou ye ak fè sa nou ye, men tou pou nou vin sa nou poko ye, men Bondye rele nou pou nou ye.
Os Guinness

Nou tout ap fè fas ak yon seri gwo opòtinite briyan degize kòm sitiyasyon enposib.
Sou entènèt jwèt Chuck Swindoll