Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 me

Kòmantè koupe sou May 3
Refleksyon

Benediksyon fè nou sonje ke lavi nou chaje ak moman k ap tann pou nou viv nèt. Lè nou fè yon poz epi ofri yon benediksyon an silans, nou peye atansyon sou moman òdinè lavi a, konsakre yo, epi bay yo sans. Lè nou rantre ak beni yon repa, nou raple tèt nou ke se yon kado tè a ak travay lòt moun. Lè nou beni lòt moun nan non Bondye, n ap rekonèt ke Bondye beni yo. Bèt benediksyon yo rekonèt plas yo nan kreyasyon sakre; benediksyon jaden rekonèt fwi yo. Rituèl senp sa yo ede nou konsakre woutin chak jou nou yo epi pote nou an kontak ak siyifikasyon pi pwofon yo. Yo fè chak jou yon eksperyans sakre.

Lapriyè

Se pou Bondye beni w epi kenbe w.                                                                                                                                                                                                Nonb 6:24

Aksyon

Kreye pwòp rituèl ou nan benediksyon konsyan.

Lekti Sigjere

Ke Bondye beni w
epi kenbe ou;
se pou figi Bondye klere sou ou
epi gen pitye pou ou;
se pou Bondye tounen vin jwenn ou
epi ba ou lapè.
Nonm 6:24-26

Anvan mwen ba ou yon benediksyon, mwen mande ou yon favè: mwen vle ou beni mwen.
Pap Francis

Yon benediksyon se yon sèk limyè ki trase alantou yon moun pou pwoteje, geri ak ranfòse.
Jan O'Donohue

Tout benediksyon rive nou grasa Senyè nou an. L ap anseye nou, paske lè nou gade lavi l, nou jwenn li se pi bon egzanp.
Saint Teresa nan Avila

Nou ap viv nan yon mond ki absoliman transparan e Bondye ap klere atravè li tout tan.
Thomas Merton

Bay yon moun yon benediksyon se afimasyon ki pi enpòtan nou ka ofri.
 Henri Nouwen

Reflechi sou benediksyon ou genyen kounye a ke chak moun gen anpil - pa sou malè sot pase yo, nan ki tout moun gen kèk.
Charles Dickens

Ti flè jòn ke pèsonn pa remake sou kwen wout sa a se sen kap gade nan figi Bondye.
Thomas Merton

Benediksyon pou moun ki wè bèl bagay nan kote enb kote lòt moun pa wè anyen.
Camille Pissarro 

Petèt se pa sou yon bèl jounen, men sou jwenn bèl moman.
Anna Blan 

Bagay senp yo se bagay ki pi ekstraòdinè tou, e sèlman moun ki gen bon konprann ka wè yo.
Paulo Coelho

Gen jis mèvèy dwat devan nou, epi nou pa pase ase tan panse sou li.
Michael Pollan