Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 me

Kòmantè koupe sou May 30
Refleksyon

Nou menm ki vivan jodi a ap kreye demen
ak panse nou ak pawòl nou.
Nou ap fòme tèt nou ak kilti nou yo
pa sa nou fè epi nou pa fè.
Ann chante
ke syèl la nou t'ap chache
se andedan ak bò kote nou.
Ke nenpòt kote nou gade,
Nou jwenn Sen an ap gade dèyè.
Epi se pou nou pa pèdi kè
pa gen pwoblèm sa tanpèt bat ak buffet nou.
Paske nou se youn ak lavi
epi Lavi kenbe nou byen fèm nan pla men Li.
Jan Phillips

Lapriyè

 Ki kote pou m' ale nan lespri ou? Ki kote pou m' kouri devan ou?
Sòm 139

 Aksyon

 Reflechi sou konsèp ou genyen nan tèt ou an relasyon ak prezans Bondye ak nati mond sa a. Èske li chanje? Èske w abitye ak enpak konesans nou genyen kounye a sou eksplikasyon relijye nou yo? Fè kèk rechèch sou lide ki eksprime pi wo a.

Sijere Lekti

Gade, mwen pral kreye yon nouvo syèl ak yon nouvo tè. Yo p'ap sonje bagay ansyen yo, ni yo p'ap vin chonje.
Ezayi 65:17

Gade, m ap fè tout bagay nouvo.
Rev 21:5

Si nou apwoche lanati ak anviwònman an san yo pa… ouvèti a tranbleman ak mèvèy, si nou pa pale langaj fratènite ak bote ankò nan relasyon nou ak mond lan, atitid nou pral se sa ki mèt, konsomatè, eksplwatè san pitye, ki pa kapab mete limit. sou bezwen imedya yo. Okontrè, si nou santi nou ini intimeman ak tout sa ki egziste, lè sa a modération ak swen pral byen vit.
Pap Francis, Laudato Si

Gwo Travay la, kounye a pandan n ap antre nan yon nouvo milenè, se fè tranzisyon soti nan yon peryòd devastasyon imen sou Latè a nan yon peryòd lè moun ta prezan sou planèt la nan yon fason ki benefisye mityèlman. Kòz ki pi pwofon nan devastasyon aktyèl la jwenn nan yon mòd konsyans ki te etabli yon diskontinwite radikal ant moun yo ak lòt mòd pou yo te ak akòde tout dwa sou moun yo. Tout aktivite imen, pwofesyon, pwogram, ak enstitisyon dwe kounye a dwe jije prensipalman nan ki nivo yo anpeche, inyore, oswa ankouraje yon relasyon mityèlman amelyore moun/Latè.
Thomas Berry

Ou pa ka chape anba responsablite demen nan evade li jodi a.
Abraham Lincoln

Jodi a, plis pase anvan, lavi a dwe karakterize pa yon sans de responsablite inivèsèl, non sèlman nasyon an nasyon ak moun nan moun, men tou moun nan lòt fòm lavi.
Dalai Lama 

Nou vin saj pa raple nou sot pase a, men grasa responsablite nou genyen pou avni nou.
George Bernard Shaw

Pi gwo jou nan lavi ou ak nan mwen an se lè nou pran responsablite total pou atitid nou yo. Se jou sa a nou vrèman grandi.
Jan C. Maxwell 

Delivrans monn imen sa a pa nan okenn lòt kote pase nan kè imen an, nan pouvwa imen an pou reflete, nan lisans imen ak responsablite imen an.
Vaclav Havel

Jenerasyon nou an gen kapasite ak responsablite pou fè mond nou an ki toujou konekte yon kote ki gen plis espwa, ki estab ak lapè.
Natalie Portman

Pandan deseni k ap vini yo, mwen prevwa ke kwayan relijye nan chak tradisyon pral anbrase yon pwennvi Bondye ki pi gwo, ki baze sou reyalite plis pase sa te posib menm yon syèk de sa. Sa a pral yon vizyon Sen an ki pral atire vas majorite a, kèlkeswa relijyon oswa vizyon sou lemonn filozofik, nan yon kote ki gen respè, adorasyon, lanmou, ak swen pou pi gwo kò nou tout fè pati. Ekriti yo pral vin pi anglobe ak enspire inivèsèl paske tout nouvo ekriti yo pral kalifye kòm ekriti yo. Espirityalite nou an pa limite nan tèks ansyen yo ankò, n ap vin konnen ak dirije pa Pawòl Bondye a nan tout reyalite, nan chak detay, nan tout verite nan istwa cosmic ak nan konplè sa a ki pa ka nye kote nou tout ap viv, deplase ak genyen.
Michael Dowd