Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 me

Kòmantè koupe sou May 30
Jou Memoryal la
Refleksyon

Nan Jou Memoryal sa a pandan n ap gade parad yo ak depoze kouwòn yo epi salye ete ak babekyou ak rasanbleman, li vo gade anba abityèl pou ki rezon nou bezwen yon jou pou nou sonje moun ki te bay lavi yo.

Moun ki te tonbe nan lagè se viktim non sèlman nan bra yo nan yon lènmi, men tou nan echèk nan limanite nan bati lapè. Moun ki kenbe bra yo pran nonsèlman chay pou yo riske lavi yo, men tou, yo fè yo pote soufrans kontinyèl yo lakòz chak fwa nasyon yo vire nan epe olye pou yo chari a. Ozetazini nou pran lapè nou genyen pou nou ak libète nou genyen an e nou pa rekonèt fòs zam nou kanpe dèyè a. Travay fè efò pou mete fen nan divizyon se yon devwa ijan pou tout moun ki jwi lapè menm jan ak prezantasyon zam pou moun ki nan epòk sa a dwe toujou etidye lagè. Epi nou dwe konprann ke chak fwa yon jèn gason oswa yon jèn fanm mouri nan konfli ame, li dwe yon rapèl ki bay reflechi ke nou dwe travay pi di pou geri divizyon epi ofri travay nou ak jeni nou pou kalme tansyon yo nan mitan nou. Li dwe raple nou ke nou dwe bati yon mond ki pap janm mande okenn moun pou yo sakrifye lavi yo bay divizyon nou yo.
Adapte de Bernard Varnum

Lapriyè

Nan Jou Memoryal sa a
Bay lapè nan nanm yo
Nan tout sòlda sa yo ki te mouri nan lagè.
Nou sonje dlo nan je ak chagren fanmi yo,
Doulè manman, madanm, mari ak timoun
Ki moun ki pèdi presye moun yo renmen
Pou bati yon memoryal ki gen sans pou yo,
Nou mande Bondye pou l ban nou tout volonte
Pou travay pou lapè atravè mond lan
Se konsa, pa gen lòt pitit gason, pitit fi, mari, madanm, papa, ni manman ankò
Yo touye pa zam yo ak bonm nan lagè.
Edikasyon pou Jistis

Aksyon

Jou sa a sonje tout moun ki te pèdi lavi yo nan lagè. Kenbe yo ak moun yo te kite dèyè yo nan rekonesans epi kontinye lapenn lanmò yo. Kontinye efò w pou w viv san vyolans epi pou ankouraje ak sipòte solisyon san vyolans pou diferans yo. Pa achte pwodwi oswa sipòte amizman ki ankouraje zam, lagè oswa vyolans. Aprann timoun yo rezoud pwoblèm olye yo goumen lè yo gen diferans.

Lekti Sigjere

Jezi di li, remèt nepe w la nan plas li, paske tout moun ki tire epe a pral mouri nan epe.
Matye 26:52

Menm jodi a nou leve men nou kont frè nou an... Nou pèfeksyone zam nou, konsyans nou tonbe nan dòmi, epi nou file lide nou jistifye tèt nou kòm si se te nòmal nou kontinye simen destriksyon, doulè, lanmò. Vyolans ak lagè mennen sèlman nan lanmò.
Pap Francis

Premye volonte mwen se wè epidemi limanite sa a, lagè, depòte sou tè a.
George Washington

Mwen rayi lagè kòm sèlman yon sòlda ki te viv li kapab, sèlman kòm yon moun ki te wè britalite li, initilite li yo, sòt li yo.
Dwight D. Eisenhower

Limanite dwe mete yon fen nan lagè anvan lagè mete yon fen nan limanite.
John F. Kennedy

Jodi a se Jounen Memoryal la, lè nou sonje tout moun ki te bay tout bagay nan fènwa lagè a pou nou te ka kanpe isit la nan tout bèl pouvwa prentan an.
Barak Obama

Dapre tradisyon sa a se yon jou pou sonje moun ki te tonbe nan lagè Ozetazini. Objektif lagè sa yo te deklare se lapè, demokrasi, libète ak jistis. Men, sa ki te vrèman rive? Malgre tout lagè ki te pran plizyè milye sòlda nou yo ak plizyè milyon inosan, sitou timoun, mond lan toujou nan lagè e moun toupatou soufri sistèm politik enjis kote pa gen libète. Poukisa tout san sa a te koule? Pou montre nou ke lagè se pa chemen ki mennen nan ideyal nòb pou anpil moun te mouri. Jou sa a mwen envite w reflechi sou fason pou onore nanm pèdi sa yo nan travay pa vyolans pou lapè ak jistis reyèl.
Fernando Suarez del Solar

Se jou nou rann omaj a tout moun ki pat vin lakay yo. Sa a se pa Jou Veteran yo, li pa yon selebrasyon, se yon jou nan kontanple solanèl sou pri a nan libète.
Tamra Bolton

Se lè nou finalman reyalize initilite vyolans ak envalidite lagè èske nou menm, moun ki sou latè a finalman reveye!
 Avijeet Das

Nan espwa sa a, pami bagay nou anseye jèn yo genyen verite tankou valè transandan moun nan ak diyite tout moun, initilite ak sòt lagè, destriksyon lavi li ak degradasyon valè imen yo.
Dwight D. Eisenhower