Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

4 me

Kòmantè koupe sou May 4

Refleksyon

Pifò nan nou se moun òdinè ki mennen lavi òdinè. Responsablite nou se viv yon fason ki fè yon diferans. Se sou lavi nou ak temwayaj nou nan monn sa a. Se sou politik, sou ekonomi ak sou kilti. Se sou anviwònman nou an, sou destriksyon zam nikleyè yo. Se sou lapè. Se sou zèv nou nan sosyete a. Li se sou swiv vizyon an atikile pa Jezi nan pwòp tan li - yon lit pou pote jistis, pwoteje dwa moun ak travay pou lapè ak rekonsilyasyon.

Lapriyè

Se pou nou limyè ak sèl nan mond nou an.

Aksyon

Konsidere kijan nan lavi w chak jou ou ka fè yon diferans.

Lekti Sigjere

Vin swiv mwen.
Mak 1:17 

Jezi di disip li yo:
“Ou se sèl tè a.
Men, si sèl pèdi gou li, ak kisa li ka sezonman?
Ou se limyè mond lan.”
Matye 5:13-16

Si ou retire nan mitan ou
opresyon, fo akizasyon ak move diskou;
si ou bay moun ki grangou pen ou
epi satisfè aflije yo;
Lè sa a, limyè ap leve pou ou nan fènwa a,
epi tenèb la pral tounen pou nou tankou midi.
Ezayi 58:7-10 

Nou dwe retabli espwa bay jèn yo, ede granmoun yo, ouvè a lavni, gaye lanmou. Fè pòv nan mitan pòv yo. Nou bezwen enkli moun ki ekskli yo epi preche lapè.
Pap Francis

Travay kretyen an se pou se sèl sosyete a, prezève, rekonsilye, ajoute gou, bay sans kote pa gen sans, bay espwa kote pa gen espwa. Li se sou kalite lavi a.
TVPhillip 

Tout moun gen anndan li yon bon nouvèl. Bon nouvèl la se ke ou pa konnen ki jan gwo ou kapab! Konbyen ou ka renmen! Ki sa ou ka akonpli! Ak ki potansyèl ou ye!
Anne Frank

Lidèchip se debloke potansyèl moun yo vin pi bon.
Bill Bradley

Chèche konnen sa ki vrèman deyò. Mwen pa janm di se tankou mwen, mwen di se tankou ou epi fè yon diferans.
Marilyn Manson 

Potansyèl moun an mwayèn se tankou yon gwo oseyan unsailed, a
nouvo kontinan enkonu, yon mond posiblite k ap tann yo dwe
lage ak kanalize nan direksyon kèk gwo byen.
Brian Tracy

Rosa Parks te larenn manman yon mouvman ki gen yon sèl aksyon ewoyis ki te pwovoke mouvman pou libète, jistis ak egalite. Pi gwo kontribisyon li se ke li te di nou yon moun regilye ka fè yon diferans.
Marc