Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 me

Kòmantè koupe sou May 5
Refleksyon

Nan moman istorik sa a, nou plonje nan tout avantaj ak danje ki genyen nan monn nou an. Nou ap viv nan tansyon an nan kounye a, tansyon an pou yo te kote nou ye ak nan toujou rete ki moun nou ye. Nou se moun nòmal nan pwòp syèk nou an nan kilti a nan yon nasyon an patikilye. Kwayans nou kòm konsomatè, sitwayen, paran, ak manm legliz enpòtan. Defi a se pou nou nan kominote a, nan fòs travay la, nan fanmi an, nan legliz la ak nan tout relasyon nou kòm "sèl" ak "limyè". Chak jou, nouvèl lokal, nasyonal ak entènasyonal, medya tout kalite, presyon sosyal bate sans nou. Jezi pa t atann pou disip li yo viv nan izolasyon. Lè n ap egzamine fason kilti nou an panse ak aji, ki sa sa vle di pou nou “nan monn nan” men se pa nan li?

Lapriyè

Konfime nou nan verite.

Aksyon

Ki jan vi nou enfliyanse pa kilti nou an? Ki jan sa gen enpak sou atitid nou lè nou achte, koute nouvèl la, rejte oswa aksepte moun ak lide, edike pitit nou yo, ak tout bagay nòmal nan lavi? Èske li pote limyè ak gou bay lòt moun?

Lekti Sigjere

Mwen pa mande pou ou wete yo nan mond lan
men pou ou pwoteje yo anba sa ki mal.
Yo pa fè pati mond lan
pa plis ke mwen fè pati mond lan.
Konsakre yo nan verite a. Pawòl ou se verite.
Menm jan ou voye m 'nan mond lan,
se konsa mwen voye yo sou latè.
Jan 19:11b-19

 Jezi anseye nou yon lòt fason: Ale deyò. Ale epi pataje temwayaj ou, ale deyò epi kominike avèk frè ak sè ou yo, ale deyò epi pataje, ale deyò epi mande. Vin Pawòl la nan kò ak nan lespri.
Pap Francis 

Jezi se ideyal ak bèl bagay, men nou menm kretyen - nou pa tankou l '.
Mahatma Gandhi

Jezi pa bay resèt ki montre chemen Bondye a tankou lòt pwofesè relijyon fè. Li menm se chemen an.
Karl Barth 

Mond lan bezwen wè kretyen yo boule, pa ak kòlè pwòp tèt ou-dwa sou moral yo glisman nan peyi nou an, men ak pasyon pou Bondye.
Kevin DeYoung

Asire w ke w angaje w anvè Jezikri, epi chèche suiv li chak jou. Pa twonpe pa fo valè ak objektif monn sa a, men mete Kris la ak volonte l an premye nan tout sa w ap fè.
Billy Graham

Kote pa gen okenn angajman total pou levanjil la, pa te gen okenn liberasyon total pa levanjil la.
Branson Parler

Nou pa gen tan pou n gaspiye lavi nou pou n kite Krisyanis dezagreyab, konfòtab.
David Platt

Fason nou fè eksperyans mond lan bò kote nou an se yon refleksyon dirèk nan mond lan anndan nou.
Gabrielle Bernstein