Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 me

Kòmantè koupe sou May 8

Refleksyon

Li se espwa konsantre sou potansyèl imen an pou byen. Olye pou n kite tèt nou simonte pa rapò ki twoublan yo chak jou, nou ka konsantre sou moun ki aksyon yo montre kapasite imen pou noblès, entegrite, kouraj, ak konpasyon. Yo ankouraje nou lè yo montre ki jan lòt moun jwenn fason pou yo siviv, simonte difikilte, reyaji nan sitiyasyon difisil, epi ofri èd nan fason reflechi ak konstriktif. Yo fè nou sonje ke nou chak gen pouvwa pou gen yon enpak pozitif sou mond nou an epi nou gen kapasite pou fòme desten nou, epi pou fè pwòp lavi nou merite pou nou imite.

Lapriyè

Kite limyè ou briye devan lòt moun.
Matye 5:13-16.

Aksyon

Panse ak moun ni piblik ni prive ki gen lavi montre sa ki pi bon nan nati imen nou an. Ki sa ou admire nan yo? Ki sa ki ankouraje w? Kisa ou ka fè nan pwòp esfè relasyon ou?

Lekti Sigjere

Ou se sèl tè a, men si sèl la pèdi gou li, ki jan sa a pral retabli? Konsa tou, se pou limyè w la klere devan lòt moun, pou yo ka wè sa w fè ki byen, pou yo ka bay Bondye glwa.
Matye 5:13-16

Se pou nou tout sonje bagay sa a: yon moun pa kapab anonse levanjil Jezi a san yon temwayaj tanjib nan lavi yon moun.
Pap Francis

Se pou moun Bondye te vle ou ye a epi w ap mete lemonn nan dife.
Catherine nan Syèn

Moun yo fè fas twòp ak negatif la, ak sa ki mal. Poukisa nou pa eseye wè bagay pozitif, jis manyen bagay sa yo epi fè yo fleri?
Thich Nhat Hanh

Mwen pa janm, tout tan tout tan konsantre sou negatif nan bagay sa yo. Mwen toujou gade nan pozitif la.
Sonia Sotomayor

Youn nan leson mwen te grandi avèk yo se te toujou rete fidèl ak tèt ou epi pa janm kite sa yon lòt moun di distrè ou nan objektif ou. Se konsa, lè mwen tande pale de atak negatif ak fo, mwen reyèlman pa envesti okenn enèji nan yo, paske mwen konnen ki moun mwen ye.
Michelle Obama

Fè yon fòs lanmou osi souvan ke ou kapab epi vire do panse negatif chak fwa ou santi yo sifas.
Wayne Dyer

Mwen pa konnen okenn fòmil sèl pou siksè. Men, pandan ane yo, mwen te obsève ke kèk atribi nan lidèchip yo inivèsèl epi yo souvan sou jwenn fason pou ankouraje moun yo konbine efò yo, talan yo, insights yo, antouzyasm yo ak enspirasyon yo travay ansanm.
Rèn Elizabèt II

Moun yo gen tandans rete plis sou bagay negatif pase sou bon bagay. Se konsa, lespri a Lè sa a, vin obsede ak bagay negatif, ak jijman, kilpabilite ak enkyetid ki pwodui nan panse sou lavni an ak sou sa.
Eckhart Tolle
 

Sèlman antoure tèt ou ak moun ki pral leve ou pi wo.
Oprah Winfrey

Mwen gen yon lespri relativman solèy, e mwen te toujou espere ke chemen mwen nan lavi a ta relativman solèy, kèlkeswa sa ki te pase. Mwen pa janm kite tèt mwen anmè.
Angela Merkel