Memoryal

Sè Agnes Cecilia Kenna, CSJ

Picture1

Menmsi nou santi tristès nou tout isit la ka ankouraje paske Agnes te renmen pa Bondye e li te fidèl nan pataje lanmou sa a tout lavi li. Agnes te fèt ak Agnes Watt Kenna ak Francis Kenna, li te antre nan kongregasyon nou an dezan apre lekòl segondè. Agnes te ale nan lekòl nòmal pou sètifikasyon kòm pwofesè, li te kontinye edikasyon li epi li te etidye angle nan Manhattan College epi answit li te resevwa yon diplòm Metriz an Angle nan St. John's University. Agnes te renmen domèn etid sa a e li te yon lektè grangou. Li te enstile nan elèv li yo yon lanmou ak lajwa nan aprann pandan li t ap anseye nan lekòl primè ak nan lekòl segondè nan Queen of All Saints Diocesan High School, Sacred Heart Academy ak Bishop Kearney High School. Agnes se yon etidyan pou tout lavi, li te etidye Bibliyotèk e li te patisipe regilyèman nan Kongrè Bibliyotèk Inivèsite St. Li te sèvi nan bibliyotèk nan Immaculate Conception School pou plis pase trant ane, li te renmen lekti pou elèv yo menm apre li te pran retrèt.

Nan tout ministè li yo, Agnes te pataje konesans li ak konpetans li men sitou li te prezan ak elèv li yo, li te sansib pou bezwen yo e li te pran swen chak moun kòm yon moun, Bondye renmen. Li te kapab fè sa sèlman grasa espirityalite pwofon li ak sans ke jan Sen Pòl di nou "Bondye fè yon kay nan kè l."

Agnes te viv misyon kongregasyon nou an pou pote gerizon Bondye ak lanmou rekonsilye tout kote gen bezwen. Li te prezans Kris la pou anpil timoun ak fanmi pandan ane yo. Li te viv pawòl Sen Tereza nan Avila:

"Kris pa gen kò ke pa w la,
Pa gen men, pa gen pye sou tè a men ou,
Ou se je li gade
Konpasyon sou mond sa a,
Ou se pye ak li pou l' mache fè byen,
Ou se men yo, ak ki li beni tout mond lan.”

Agnes te refere li kòm yon contemplative aktif. Li te vrèman anseye elèv li yo men tou li te figi swen ak konpasyon nan fason nou pa janm ka konnen. Youn nan etidyan li yo, yon otè, te fè nou konnen ak ekri sou Agnes nan liv li "By George," pa janm bliye jantiyès li ak enfliyans nan lavi li.

Se poutèt sa nou selebre nan mitan lapenn nou. Agnes te viv konnen ke Jezi te rezirèksyon an ak lavi a e nou kwè ke menm si li te mouri, Agnes ap viv plenitid nan lavi sa a pou tout letènite.

 

Sè Agnes Cecilia Kenna, CSJ te mouri 14 novanm 2015 nan 77yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: