Memoryal

Sè Agnes Theresa Schwiintek, CSJ

Sè Agnes Theresa Schwintek, CSJ, ansyen sè John Winifred, te mouri 27 novanm 2022 nan 73yèm la. ane nan lavi relijye li.
Nou mete tèt yo ansanm pou selebre epi di mèsi pou lavi Sè Agnes Schwintek, ansyen Sè John Winifred, yon Sè Sen Jozèf pou 73 ane ki te ranpli avèk lafwa.

Nenpòt ki moun ki te janm rankontre Agnes konnen ke li te yon fanm ki "te vle di sa li te di ak di sa li te vle di." Nan plizyè okazyon, Agnes te fè li klè ke li pa vle reflechi nan antèman li ~ e jis nan ka pwen an ta rate li pa mete youn,

men twa nòt nan dosye li a pou sa. Se sèlman prèt ki te selebre mès li a ki te kapab pale sou li nan omili li. Se konsa, Papa Sean, chè zanmi CSJ nou an, ou gen privilèj sa jodi a.

Lavi ki donnen Agnes se te yon kado Bondye te fè e li te reflete favè sou favè nan tout plenitid li. Nou ta neglije, e nou konnen Agnes ta vle nou mansyone relasyon fidèl li ak lavi ki dire lontan ak Jane Dinsmore, zanmi trezò li ki chita ak fyète nan yon chèz devan onè.

Agnes ak Jane te nouri youn ak lòt pa lapriyè, atansyon a ekaristik la, bon travay, moman plezi ak yon sans pwofon nan sen an. Sipò lanmou nou avèk ou Jane, paske Bondye akeyi zanmi ou renmen anpil lakay ou. Gratitid tou pou anplwaye ak asistan St Joseph Convent ki te pèmèt nou tou de gen yon kalite lavi ki pa ka konpare!

Pandan Konstitisyon nou an mete nan men Agnes nou sonje ak lapriyè rekonesans 73 ane fidèl li te viv kòm yon Sè Sen Jozèf.

Se pou li beni nou tout ak lapè pwofon ak favè pou viv lavi nou ak otantisite, konpasyon ak yon konsantre sou tout sa ki koule nan yon relasyon vibran ak Bondye renmen nou an.

 

Pataje paj sa a: