Memoryal

Sè Anne Michel Pavell, CSJ

Pavell 5106 2x3

Nou reyini ansanm pou selebre lavi Sè Anne Michel Pavell, yon Sè Sen Jozèf depi swasant-kat. Anne te fèt nan Astoria ak paran li Anne ak Michael e li te ale nan Lekòl Our Lady of Mount Carmel ak Lekòl Segondè Blessed Sacrament nan Manhattan. Apre li te antre nan kongregasyon an, Anne te resevwa yon diplòm lisans nan St. Joseph's College ak yon Masters nan Syans Sosyal nan Queens College ak yon Masters nan Teyoloji nan Immaculate Conception Seminary nan Huntington.

Anne te itilize anpil talan li kòm pwofesè ak kowòdonatè edikasyon relijye. Mo koòdonatè a se kle pou rekonèt gwo ladrès òganizasyonèl Ann ak fason pratik panse. Men, sa ki pi enpòtan an se ke Anne te itilize konpetans sa yo nenpòt kote te gen bezwen e sa enkli kowòdonatè odyo-vizyèl nan Lopital St. John, kowòdonatè transpò nan Maria Regina ak wòl lyezon transpò pou kongregasyon an. Nan wòl sa a, lespri entelijan Anne, swen pou lòt moun ak gwo sans jistis te genyen opòtinite pou briye.

Anne te renmen deyò a ak tout nan lanati. Swen fidèl li ak pwomnad chak jou ak Sandy, chen an, te nouri relasyon entim li ak Bondye Kreyatè a. Anne te gen yon sans pwofon jistis Bondye e bonè chak jou yo te ka jwenn li nan òdinatè a ekri ofisyèl gouvènman an non moun ki pòv, deplase, vyole oswa eskli. Li te ankouraje nenpòt nan sè nou yo ki te angaje nan ministè ki ta transfòme estrikti enjis ak bay bezwen yo nan oprime yo.

Chak nan nou inik ak renmen nan je Bondye e nou konnen se vre pou Anne. Lè li te selebre 50yèm anivèsè nesans li, Anne te sezi pa sè yo ki te envite sè l Pat, ki la avèk nou jodi a, pou l vini. Yon pati nan lapriyè jou sa a te li:

“Nou tout se tankou Diamonds ki graj, bousonnen ansanm, polisaj youn lòt nan kominote a. Se sèlman yon dyaman ki fò ase pou lise bor ki graj yon lòt dyaman, kidonk fè soti diferan aspè li yo ak ekla."

Anne nan inik ou renmen anpil la, ou te bousonnen nou, sèvi nou ak pèmèt anpil moun briye. Pandan n ap fete w jodi a, nou konnen ke yon priyè pa w chak jou deja reponn:

map mande. map chache. m ap frape. Mwen espere. Ke nan chak vire, chak defi mwen rankontre, mwen pral gide ak pwoteje, an sekirite nan bra yo nan yon Bondye fidèl ak renmen.

Sè Anne Michel Pavell, CSJ te mouri 5 janvye 2016 nan 65yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: