Memoryal

Sè Anne Sheehan, CSJ

Chak fwa yon moun mansyone non Anne Sheehan li toujou ak kòmantè a: "Ala yon bèl sè." Se konsa, nou reyini ansanm ak sè nou yo, asosye yo ak fanmi Anne a renmen selebre lavi li kòm yon Sè St Joseph pandan swasanndissenk ane. Amelyo Anne a soti nan lafwa pwofon li ak depandans sou Bondye ki gen lanmou ki te akonpaye li pandan tout lavi li.

Anne te fèt nan Brooklyn ak Mary Margaret ak James e li te ale nan lekòl primè St. Rose of Lima ak nan Bay Ridge High School. Yon ti tan apre li fin gradye, Anne te antre nan kongregasyon an epi li te resevwa yon diplòm an Angle nan Manhattan College ak yon Mèt nan Edikasyon Espesyal nan Cardinal Stritch College nan Milwaukee. Li te anseye klas elemantè nan yon kantite lekòl pawas nan Brooklyn ak Queens e li te direktè St. Robert Bellarmine nan Bayside anvan li te anseye lekti nan Brentwood Education Center. Sa a te swiv ak Travay Pawas ak Senior Citizens nan Our Lady of Grace nan West Babylon. Pandan tan sa a, Anne te wè dezi li genyen pou l pouswiv yon ministè nan swen pastoral. Li te resevwa yon sètifika nan Swen Pastoral nan men Lopital Methodist epi li te resevwa sètifikasyon nan Sikoloji Jeryatrik nan Sant Sikyatrik Central Islip.

Konplètman kalifye ak pasyone sou swen pou vilnerab yo, Anne te sèvi kòm Chaplain nan Lopital St. John nan Queens. Anne te yon prezans renmen pasyan yo ak fanmi yo. Li te pote konpasyon li ak bèl prezans li nan Holy Family Home for the Aged kote li te sèvi kòm omonè ak Direktè Swen Pastoral. Anpil nan Sè nou yo, kominis ak zanmi yo te gen fanmi ki abite la e yo tout te gen konpasyon prezans Anne. Li te konseye anpil moun nan pwogram chaplaincy nan Lopital Methodist pou fè menm bagay la. Konpasyon li, prezans ak koute atantif li ankouraje granmoun aje ak enfime asire yo ke yo pa t poukont yo, Bondye avèk yo. Fanmi yo te toujou gen konfyans ke Anne t ap la, atantif ak bezwen yon moun yo renmen. Anne te figi yon Bondye renmen ki pa t ap janm abandone yo. Li te figi lanmou pou fanmi ak zanmi tout moun ki te reskonsab swen li.

Se konsa, nou onore ak remèsye Anne pou prezans li, fason li kalm, diyite ak pran swen ki ankouraje, kalme ak enspire anpil moun sou vwayaj lavi yo. Nou gen konfyans ke li konnen fason ki dekri nan levanjil Jan an epi li te prepare yon plas pou moun ki konfye lavi yo nan Bondye renmen enkondisyonèl la. Nou gen konfyans ke li jwi lapè etènèl ak tout moun nan fanmi li ki te vin anvan li e ke li te enspire nou tout pou yo vin yon bèl prezans renmen kèlkeswa kote nou ye.

 

Sè Anne Sheehan, CSJ te mouri 2 mas 2019 nan 76yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: