Memoryal

Sè Barbara Murtha, CSJ

Long lavi relijye Barbara te pase 65 ane nan yon varyete ministè - li te yon pwofesè ak administratè, li te patisipe nan travay pawas ak sèvis kominotè, epi li te gen yon lanmou espesyal pou granmoun aje yo ak pou moun ki mouri yo. Pa gen anyen li te fè te jis yon travay; tout bagay soti nan kè li.

Mwen te mande kèk nan sè Babs yo ki mo yo ta asosye avèk li. Men kèk repons ki ban nou yon kolaj ki plen lespri:

  • Selebre - li te toujou vle selebre - li te renmen manje deyò - li te toujou voye kat salitasyon pou tout moun selebre chak moun.
  • Fanmi - li te renmen chak manm nan yon fason espesyal; jwenn ansanm vrèman enpòtan pou li
  • Kontwòl - li te vle kontwole bagay sa yo, epi yo respekte li! Sa a te vre pou dènye mwa li yo ak fason li te mouri.
  • Entegrite ak konpasyon - li te toujou tande moun ki gen lavi li te afekte yo
  • Trankil tranble pou lanati – lanmou espesyal pou Sidwès – lanmou pou Brooklyn Botanic Gardens nan tout sezon
  • Espirityalite Celtic ki te fonde li.

Pou tout rezon sa yo ak plis ankò, sè Bab yo te chwazi lekti yo pou mès li a. Vrèmanvre, li se yon fanm vanyan! Li se yon ekspresyon Lanmou! Epi li te renmen parabòl, detèminasyon ak selebrasyon!

Kidonk, pandan n ap selebre lavi Barbara avèk rekonesans, kounye a n ap tann pou nou koute Sè Cathy Murtha ki pral pataje tou de yon pèspektiv pèsonèl ak vokasyonèl.
Phyllis Esposito. CSJ

Pandan m t ap fè vwayaj sa a ak Barbara ak fanmi ak divès manm kominote a nan kèk semèn ki sot pase yo, m ap reflechi sou Sèk Lavi a.

Chak nan nou antre nan lavi nan yon moman bay, nan yon anviwònman inik, nan paran yo e petèt frè ak sè oswa fanmi pwolonje. Nou kòmanse defini tèt nou, reklame kado nou yo, dekouvri mond lan bò kote nou epi fè wout nou nan mond lan.

Mwen kòmanse wè vwayaj la nan lavi nou te pwomèt kòm fanm relijye nan yon fason menm jan an. Chak faz nan lavi depi nan premye kòmansman sa yo ki te gen espwa, ensètitid, ouvèti, petèt yon ti kras laperèz, ouvè nou nan yon nouvo konsyans. Pandan n ap avanse nan tan fòmasyon nou an ak adapte nou ak lavi kominote a, edikasyon, nou devlope ladrès ak relasyon yo. dwe sèvi lòt moun. Nou pran desizyon sou pran ve, ak domèn sèvis. Nou vin pi lakay nou epi nou aprann chanje konsyans nou soti nan konsyans "mwen" nan konsyans "NOU".

Apre yon tan e ak sipò fòmatè ak direktè nou vin pi ouvè pou n rankontre pouvwa ak prezans Bondye nan lavi nou. Nou swete, gen yon moman kote nou chak ka rekonèt aksyon transfòmasyon Bondye ap fè nan lavi nou. Jibilè, gradyasyon, chanjman nan Lidèchip yo se moman sa yo - menm jan antèman ak tan nan chapit.

Nou nan tan nou an sètènman negosye moman sa yo. Nou menm ki ap viv nan yon epòk chanjman ak boulvèsman, nou te resevwa defi ak favè pou nou fidèl ak kouraj.

Epi jou sa a, nou di nou mèsi sensè a Sè Barbara nou an pou temwayaj li vivan ak lanmou.

Mèsi - e se pou Bondye ki te kòmanse bon travay nan ou a fini l. AMEN
Sè Cathy Murtha,DW

Sè Barbara Murtha, CSJ ansyen Sè Edward Miriam, te mouri nan dat 7 jen 2023 nan 65yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: