Memoryal

Sè Carol Marie Borges, CSJ

Sè Carol Marie Borges, CSJ te mouri 14 janvye 2015 nan 65yèm ane lavi relijye li.

Sè Carol Borges, te yon Sè Saint Joseph pou swasant-kat ane. Kòm Sè Sen Jozèf nou kwè nan pouvwa ak prezans yon Bondye renmen k ap travay nan ak atravè tout kreyasyon an. Nou fè efò pou nou mete tout moun nan inyon ak Bondye e youn ak lòt. Prezans ou isit la jodi a se yon temwen sou pouvwa a nan relasyon nan lavi nou.

Carol te konnen pwofondè lanmou Bondye genyen pou li nan pwòp vi li. Malgre defi yo, li te fè sa ki te dwe fè pou pote moun espwa, gerizon, lajwa ak yon sans de pwòp tèt ou. Li te ankouraje relasyon kèlkeswa kote li te prezan. Kòm pwofesè, administratè ak edikasyon relijye nan Our Lady of Good Counsel, St. Martha's, St. Gabriel's ak St. Leo's, Carol te bati relasyon kèlkeswa kote li te prezan.

Respè pou diyite tout moun se nannan mesaj levanjil Jezi a ak
Carol avèk dilijans te sèvi pou ankouraje konpreyansyon, akseptasyon ak konfyans ke Bondye avèk nou nan tout lit nou rankontre yo. Mond nou an konplèks e antanke Sè Sen Jozèf nou fè efò pou nou bay pi gwo bezwen an. Carol te viv misyon kongregasyon nou an atravè espirityalite pwofon li, ministè ki gen sans ak kòm yon fanm kongregasyon, k ap viv nan kominote a ak Rosemary ak Katherine pou plis pase karant ane. Li te pote mesaj Kris la nan lanmou enklizif bay tout moun li te rankontre.

Antanke sè, asosye, fanmi ak zanmi pi gwo omaj nou bay Carol ta dwe sonje priyè li, fidelite ak konpasyon li pou nou ka imite li nan pwòp lavi nou.

 

Pataje paj sa a: